Lees voor
Sluiten

Klacht over teeltmateriaal

U kunt bij Naktuinbouw klachten indienen over geleverd teeltmateriaal, of bij meningsverschillen tussen leverancier en afnemer over de kwaliteit van het materiaal.

Voorwaarden klachtenprocedure

Een klacht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat deze in behandeling wordt genomen. Zo moeten afnemer en leverancier eerst met elkaar in contact gaan om de klacht op te lossen. Pas wanneer dit niet lukt, kunnen beide partijen zich wenden tot Naktuinbouw voor een onafhankelijk oordeel. Particulieren/consumenten kunnen geen klachten indienen over teeltmateriaal. Wij adviseren hen een klacht in te dienen bij de verkoper van het materiaal.

Uitvoering klachtenbehandeling

U kunt voor een klacht over teeltmateriaal contact opnemen met de Keuringsadministratie van Naktuinbouw. Wij zullen u vragen om de klacht schriftelijk te formuleren en om alle relevante gegevens ter beschikking te stellen. Vervolgens stellen wij de beklaagde op de hoogte van de klacht, en vragen wij om een reactie op uw klacht.

Om feiten te verzamelen en beweringen na te gaan bezoekt Naktuinbouw de klager, de beklaagde en (indien nodig) andere betrokkenen. In deze fase van het onderzoek kunnen en mogen nog geen conclusies worden getrokken. Pas wanneer alle feiten zijn verzameld en (indien nodig) aangevuld met gegevens uit extra laboratorium- en veldproeven zal een uitspraak over het teeltmateriaal gedaan worden.

Onderzoeksduur

Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk af te handelen, maar het onderzoek kan enige tijd in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht. Als het onderzoek langere tijd zal duren worden de betrokken partijen hierover geïnformeerd.

Rapportage

Alle betrokkenen ontvangen van ons een afschrift van het eindrapport. Dit rapport bevat uitsluitend technische informatie en onderzoek naar feiten en omstandigheden. Er wordt geen oordeel over aansprakelijkheid gegeven. Met het eindrapport kunnen klager en beklaagde tot een definitieve (financiële) afwikkeling van de klacht komen. Daarnaast kan het eindrapport ook dienen als bewijsstuk in een rechtsgeding.
Om een klacht kenbaar te maken kunt u het klachtenformulier invullen.

Dag
Maand
Jaar
Dag
Maand
Jaar
Dag
Maand
Jaar
* Gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.