Aanvraag in e-CertNL maken

Lees hier hoe u een aanvraag in e-CertNL maakt. Dit staat per tabblad beschreven en wordt ondersteund door voorbeelden van de schermen met daarin wat u waar moet invullen.

Linken

Vragen en antwoorden

E-CertNL openen
Nieuwe aanvraag maken
Tabblad Zending
Tabblad Orderregel
Tabblad Zekerheden
Tabblad Inspectie
Tabblad Documenten
Wat moet u waar invullen?
Model 2
Alleen een exportinspectie aanvragen

1. U wilt een aanvraag maken in e-Cert NL bomen jonge planten

E-CertNL openen:
- Ga naar e-CertNL
- Log in met uw e-Herkenning
- Open de applicatie ‘bomen jonge planten’

Nieuwe aanvraag maken:
- Via de knop ‘nieuwe aanvraag’ kunt u een nieuwe aanvraag maken.
- Voer de exportdatum in
- Klik op het lege vakje van ‘land van bestemming’ en maak een keuze
- Klik op ‘bewaar’

- ‘Verstrekking documenten’ komt in beeld. Dit moet altijd op lokaal staan.
Staat dit niet direct op lokaal, dan is dit aan te passen bij de bedrijfsgegevens. Bij ‘meest gestelde vragen’ staat beschreven hoe u dit kunt aanpassen.

Klik op volgende
Verstrekking documenten

 

- Kies in het scherm ‘documenten’ tussen model 1 of model 20. Bij uw keuze vult u een 1 in.
Klik op volgende. Let op: het kan wat langer duren met laden.
- Voer de transportgegevens in. De verschepingsdatum is de datum die op het certificaat komt te staan.
Kies bij transportmiddel het vervoersmiddel en klik op bewaar.
Al deze gegevens staan op het tabblad ‘zending’.

Tabblad ZendingE-CertNL tabblad Zending- Linksboven vindt u het aanvraagnummer.
- De exportdatum heeft u al eerder ingevuld.
- De handelseenheid mag u op dit tabblad invullen, dit is niet verplicht. U kunt dit verder specificeren op orderregelniveau.
- Daarna voert u het ‘adres exporteur’ in. Dit kunt u doen via het plusje wat ernaast staat. Hier kunt u ook een code invullen voor een volgende keer. Dan kan door op het witte vakje te klikken een keuze maken.
- Dan vult u de ‘IBP Inspectielocatie’ in. Door op vakje te klikken kunt u een keuze maken. Staat het adres dat u wilt gebruiken voor de inspectie er niet tussen? Vul dan het digitale formulier in. De planning koppelt dan de locatie. Let op: hier gaat een nachtrun overheen, dus vraag dit tijdig aan.
- ‘Adres consignee’ moet ook nog ingevuld worden. Ook hier kunt u op het plusje klikken om het toe te voegen. U kunt het een code geven en voor een volgende keer op het witte vakje klikken en een keuze maken.
Scrol dan naar beneden naar ‘certificaatkenmerken’.

Certificaatkenmerken
- Het is hier verplicht om de IBP-productgroep in te vullen. Dit is mede kenbaar door het rode sterretje.E-certNL Certificaatkenmerken
- Heeft u een permit-nummer? Dan kunt u deze hier ook invullen.
- De transportgegevens heeft u al eerder ingevuld.
- Als u alles heeft ingevuld, kunt u op ‘bewaar’ klikken.

Vul voor Model 2 hier het nummer van uw eigen invoice summary (factuur) in.

Tabblad Orderregel
- Op het tabblad ‘orderregel’ specificeert u de producten.
- Klik op nieuwe orderregel. Heeft u een CSV-bestand? Dan kunt u deze invoegen via de knop ‘importeer’.
Koppelen met e-CertNL en inlezen gegevens in e-CertNL

Inlezen gegevens in e-CertNL
E-CertNL tabblad OrderregelHeeft u op zendingsniveau niet de handelseenheid ingevuld, dan kunt u dit op dit tabblad invullen. Aangezien het in het voorbeeld wel is ingevuld, moet de netto hoeveelheid hier ingevuld worden. De eenheid kunt u aanpassen, bijvoorbeeld naar kg.
- Daarna kunt u de productnaam invullen. Dat is de botanische naam. Klik op het vakje om te beginnen met typen. Er komen dan diverse opties naar boven. Daar kunt u dan op klikken.
- Dan ziet u opnieuw de ‘IBP-inspectielocatie’ staan. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als op het tabblad Zending.
- Bij ‘certificaatkenmerken’ kunt u, indien geëist, de behandeling invullen. Dit kan bij ‘treatment’. En naar aanleiding van de soort behandeling kunt u de overige informatie ook invullen. 
E-CertNL Exporteiskenmerken- Daarna komt onderaan ook het kopje ‘Exporteiskenmerken’. Dit verschilt per product welke er naar boven komen. Deze velden zijn altijd verplicht. Heeft u een ivi-nummer? Dan kunt u, door op het vakje te klikken, dat hier invullen/opzoeken. 
- Vul voor model 2 de datum inspectie in. (Indien meerdere data:  meerdere orderregels aanmaken, dan per orderregel een inspectiedatum invullen)
- Heeft u alles ingevuld? Klik op ‘bewaar’.

Tabblad Zekerheden
- Via de knop zekerheden worden de eisen en dekkingen geactiveerd.
- Als u op de knop ‘controleer zekerheden’ heeft geklikt, kunnen er eisen naar boven komen die nog niet zijn gedekt. In dit voorbeeld zien we dat er twee eisen nog niet gedekt zijn. Links ziet u wat de acties zijn. Hier is het nog verplicht om de vorm in te vullen. Nadat deze aangepast is, klikt u weer eerst op ‘controleer zekerheden’. Daarnaast geven ze ook aan als eis ‘vraag inspectie aan’. Dit doen we bij het volgende tabblad.
- Let op: als de knop ‘beheer eigen zekerheden’ oplicht dan is dit ook verplicht om nader te specifiëren.

E-CertNL tabblad ZekerhedenE-CertNL controleer zekerheden

Tabblad Inspectie
Hier kunt u de inspectie aanvragen.
- Vul de gegevens in en klik op ‘inspecties aanvragen’. U komt dan op het volgende scherm terecht:
Als de inspectie op de juiste wijze is aangevraagd, komt er een ExternID-nummer naar boven. U weet dan dat de inspectie ook daadwerkelijk bij de planning is binnen gekomen.
- Het tijdstip moet vermeld worden met een dubbele punt ertussen.
Zie export en importinspectie aanvragen
- Hier kunt u ook de inspectielijst + handwijzer oproepen voor de keurmeester.

E-CertNL tabblad Inspectie

Let wel: de inspectieaanvraag voor de PDUSA inspectie gaat niet via e-CertNL. Deze dient apart bij Anthos aangevraagd te worden, minimaal een dagdeel nadat Naktuinbouw de inspectie heeft uitgevoerd.

Wijzigen of annuleren aanvraag exportinspectie
In e-CertNL worden exportinspecties aangevraagd. Echter het wijzigen of intrekken van de inspectie aanvraag kan niet via e-CertNL.  Dat dient u bij de planning te doen.
Nu handelen we dit nog af per telefoon en/of per mail. Dat willen we gaan stroomlijnen en minder foutgevoelig maken. Vanaf 1 oktober 2021 zullen we wijzigingen en annuleringen alleen nog in behandeling nemen als ze via het digitale formulier op onze site worden ingeschoten. Dat maakt de verwerking voor de planning makkelijker en minder foutgevoelig. U hoeft maar een paar velden in te vullen en op verzenden te drukken.
TIP: Plaats een link van dit formulier op uw bureaublad.

Tabblad Documenten
Bij dit tabblad kunt u het certificaat oproepen en activeren.
- Om het certificaat te activeren kunt u rechts onderin, het lichtblauwe vakje, akkoord gaan met de voorwaarden. Klik dan op ‘vraag afgifte documenten aan’. Hier vult u de afgifteplaats in en klikt u op ‘vraag aan’. Om het te checken kunt u het sjabloon openen. Rechtsboven op het certificaat staat een PCNU-nummer.
- Het voorbeeld kunt u openen door op het icoontje van PDF te klikken.

E-CertNL Afgifte documentenE-CertNL aanvragen afgifte documenten

- Vraagt u een replacement aan?
- Klik op keuzevelden, vul bij de aanvullende exportgegevens bij ‘replacement for’ de gegevens in en plaats een vinkje.
- Wilt u de bijschrijvingen op het certificaat getoond hebben? Voeg dit toe via het plusje bij ‘verklaringsteksten’.

Wat moet u waar invullen?

 1. E-certNL Nieuwe aanvraag
 2. E-certNL Tabblad Zending
 3. E-certNL Tabblad Orderregel
 4. E-certNL Tabblad Zekerheden
 5. E-certNL Tabblad Inspecties
 6. E-certNL Tabblad Documenten

Model 2: welke velden moeten aanvullend ingevuld worden?
De opmaak van model 2 wijkt op een aantal punten af van model 1.
- Tabblad zending: het eigen invoicenummer (factuurnummer) moet ingevuld worden.
- Tabblad orderregel: vul hier de inspectiedatum in. Als er meer inspectiedata zijn dan extra orderregels aanmaken. Er kan maar één datum per orderregel ingevuld worden.
- Tabblad documenten: Voordat het fytosanitair certificaat geactiveerd kan worden moet op tabblad documenten het tabblad keuzevelden opengeklapt worden en daar de waarmerkdatum ingevuld worden. Daarna kan te fytosanitair certificaat geactiveerd worden.

Kan ik alleen een exportinspectie aanvragen en later de ontbrekende gegevens aanvullen? 

Ja dat kan zeker.

E-CertNL openen:

 • Ga naar e-CertNL
 • Log in met uw e-Herkenning
 • Open de applicatie ‘bomen jonge planten’

Nieuwe aanvraag maken:

 • Via de knop ‘nieuwe aanvraag’ kunt u een nieuwe aanvraag maken
 • Voer de exportdatum in
 • Klik op het lege vakje van ‘land van bestemming’ en maak een keuze
 • Klik op ‘bewaar’
 • ‘Verstrekking documenten’ komt in beeld. Dit moet altijd op lokaal staan.
  Aanvraag e-CertNL
  Staat dit niet direct op lokaal, dan is dit aan te passen bij de bedrijfsgegevens. Bij ‘meest gestelde vragen’ staat beschreven hoe u dit kunt aanpassen.

Klik op volgende.

 

Op het tabblad zending vult u alleen de IBP-inspectielocatie en de IBP-productgroep in.
Als u deze heeft ingevuld kunt u op bewaar klikken.

Vervolgens gaat u naar het tabblad inspecties en vraagt u de inspectie aan.

Nieuwe inspectie

Op een later tijdstip kan u de aanvraag inhoudelijk compleet maken op het tabblad orderregel.

Hierna kiest u  rechtsboven in uw scherm controleer. Alle nieuwe gegevens worden dan opgehaald in het systeem.
Controleer

 

Op het tabblad inspecties kan een nieuwe inspectieaanvraag worden gemaakt, dan worden de producten toegevoegd in dezelfde inspectie.

Dit doet u door de knop toevoegen aan te klikken en dan toe te voegen aan inspectie nummer 1. Zie onderstaand
Nieuwe inspectie

Vergeet niet hierna nog het certificaat bij het tabblad documenten te activeren.

Andere vraag e-CertNL