Autorisatie landbouwrassen

De EU-Beproevingszaadregeling (januari 2005) maakt het mogelijk om met toestemming zaden in de handel te brengen van rassen van landbouw- en groentegewassen die nog niet officieel zijn toegelaten. De NAK voert deze regeling in Nederland uit voor landbouwgewassen.

Voor meer informatie over de autorisatie van landbouwgewassen verwijzen wij naar de website van de NAK.