Bezwaar indienen

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van Naktuinbouw. Een besluit is de rapportage keuringstoezicht die volgt na de kwaliteitskeuring of de factuur die hiermee verband houdt.

Een bezwaarschrift is een brief waarin u de redenen aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit.

U doet dit binnen zes weken na dagtekening van het besluit. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Hoe dient u een bezwaar in?

U kunt uw bezwaar indienen via het Bezwaarformulier

of schriftelijk per post:
Naktuinbouw Bestuur
T.a.v. Bezwaarcoördinator
Postbus 40
2370 AA  Roelofarendsveen

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam, Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
  • Datum waarop u het bezwaarschrift indient
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt of een kopie van dat besluit
  • De reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit

Wie maakt bezwaar?

U moet het bezwaarschrift zelf indienen, maar het is mogelijk iemand te machtigen om dit in uw naam te doen. Stuurt u dan een ondertekende machtiging met het bezwaarschrift mee.

Hoe gaat het verder?

De Secretaris van het bestuur ontvangt uw bezwaarschrift. Als uw bezwaarschrift niet aan alle eisen voldoet, krijgt u de mogelijkheid dit te herstellen.

Uw bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen als het buiten de termijn van zes weken is ingediend of als uw bezwaar betrekking heeft op een tarief dat Naktuinbouw toepast zoals bepaald in een wettelijk voorschrift of ministeriële regeling.

Het bestuur kan u uitnodigen voor een hoorzitting. U licht dan uw bezwaarschrift persoonlijk of telefonisch toe aan de behandelaar.

Na de eventuele hoorzitting informeert het bestuur u schriftelijk over de beslissing op uw bezwaarschrift.

Niet eens met de beslissing op bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dat is volgens de Zaaizaad- en plantgoedwet het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) te Den Haag. De rechter kijkt of wij uw bezwaarschrift op een goede manier behandelden. Hoe u in beroep kunt gaan staat onderaan de beslissing op uw bezwaarschrift. Aan het in beroep gaan zijn kosten verbonden. Informatie daarover krijgt u via de griffie van het CBB.