Naktuinbouw Elite

Als uw teeltmateriaal aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, komt het in aanmerking voor bepaalde certificaten. Naktuinbouw ontwikkelde samen met de sector voor bloemisterijgewassen meerdere kwaliteit-plus-systemen die meerwaarde of topkwaliteit herkenbaar maken. Naktuinbouw Elite is één van die systemen.

Over deze keuring

Bij Naktuinbouw Elite krijgt u uiteindelijk een certificaat voor getoetst teeltmateriaal dat in een piramidesysteem is vermeerderd. U bent gebonden aan een voorgeschreven, getrapt vermeerderingssysteem wanneer u plantmateriaal met de aanduiding Naktuinbouw Elite wilt verhandelen:

 

Het getrapte systeem Naktuinbouw Elite

Het certificaat Naktuinbouw Elite bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van uw product. Dit kan gelden voor een hele partij, of voor individuele planten. Het certificaat biedt zekerheid voor ziektevrijheid en groei, wat u hogere productie- en opbrengstcijfers oplevert.

Deelnemende bedrijven hebben een kwaliteitssysteem dat het vermeerderingproces borgt. Hierdoor heeft Naktuinbouw Elite-materiaal in alle opzichten toegevoegde waarde voor zowel vermeerderaars als afnemers. 

Naktuinbouw Elite omvat momenteel ruim 230 siergewassen, waaronder:  

  • Petunia, Verbena, Lobelia, Dahlia, Osteospermum, Impatiens en een groot aantal perkplanten
  • Vaste Planten (o.a. Astilbe, Hosta, Heuchera).
  • Dianthus (anjer)
  • Anthurium
  • Begonia
  • Chrysanthemum (chrysant)
  • Pelargonium (geranium)
  • Rosa (onderstammen voor kasrozen)

Meer informatie over Naktuinbouw Elite leest u ook in de Leaflet Elite.pdf of bekijk deze video:

Regelgeving

De eisen en voorwaarden waar deelnemers in Naktuinbouw Elite aan moeten voldoen staan in het Reglement. De strenge eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal. Vaak zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Bij de beoordeling van gecertificeerd materiaal wordt vooral gelet op rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en kwaliteit.

Procedure

Voor deelname aan Naktuinbouw Elite sluit u een overeenkomst met Naktuinbouw. Als uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden mag u teeltmateriaal verhandelen of weefselkweekactiviteiten verrichten in het kader van het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2023.

Aanmelden

Om u  aan te melden voor certificering volgens Naktuinbouw Elite, neemt u contact met ons op (zie hieronder).

Vragen?