Naktuinbouw Select Plant

Als uw teeltmateriaal aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, komt het in aanmerking voor bepaalde certificaten. Naktuinbouw ontwikkelde samen met de sector voor bloemisterijgewassen meerdere kwaliteit-plus-systemen die meerwaarde of topkwaliteit herkenbaar maken. Naktuinbouw Select Plant is één van die systemen.

Over deze keuring

Naktuinbouw Select Plant is een certificaat voor getoetste partijen teeltmateriaal die van extra kwaliteit zijn. Het certificaat Naktuinbouw Select Plant bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van uw product. Dit kan gelden voor een hele partij, of in andere gevallen voor individuele planten. Er is een aantal bloemisterijgewassen dat in aanmerking komt voor een certificering Select Plant (uitgebreide toelichting kunt u hier vinden):

 • Bouvardia
  Op dit moment zijn er geen deelnemers aangesloten bij Select Plant Bouvardia.
 • Alstroemeria
  Bekijk de lijst met bedrijven die Select Plant Alstroemeria gecertificeerd zijn.
 • Freesia
  Bekijk de lijst met bedrijven die Select Plant Freesia gecertificeerd zijn.
 • Rosa
  Op dit moment zijn er geen deelnemers aangesloten bij Select Plant Rosa.

Regelgeving

Om het beeldmerk Naktuinbouw Select Plant te mogen voeren moet u voldoen aan bepaalde eisen en voorwaarden. Deze staan beschreven in het reglement met voorwaarden. De strenge(re) eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal. Vaak zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Bij de beoordeling van gecertificeerd materiaal wordt vooral gelet op rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en kwaliteit. 

Procedure

Alleen wanneer uw bedrijf deelnemer is en voldoet aan alle in het reglement vermelde eisen en voorwaarden mag u teeltmateriaal verhandelen of weefselkweekactiviteiten verrichten in het kader van Naktuinbouw Select Plant.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

Om u  aan te melden voor certificering volgens Naktuinbouw Select Plant neemt u contact met ons op 

Vragen?