Welke toetsen voert Naktuinbouw uit?

Over deze toets

Ik kan mijn toets niet vinden in de tarievenlijst. Kunnen jullie deze wel uitvoeren?

In de tarievenlijst staat ons standaard portfolio vermeld. Voor export zijn soms landeneisen voor toetsen waarvoor geen gevalideerd protocol voorhanden is. Bij uitzondering is het soms toch mogelijk om, op basis van onze ervaring en kennis van gewas en pathogeen, met maatwerk een toets uit te voeren. Indien deze volgens verwachting is verlopen, zal de uitslag gebruikt kunnen worden voor export.

Voor aanvragen kunt u contact opnemen met de Front Office van het laboratorium

Wilt u een resistentietoets aanvragen? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Kunnen jullie toetsen op CLVd, PCFVd, PSTVd, TASVd, TCDVd en TPMVd?

Bij aanvraag van de Pospiviroïden toets worden zaden op de volgende viroïden getest:

 • Columnea latent viroid (CLVd)
 • Pepper chat fruit viroid (PCFVd)
 • Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
 • Tomato apical stunt viroid (TASVd)
 • Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd)
 • Tomato planta macho viroid (TPMVd)

In geval van plantmateriaal, wordt naast bovengenoemde viroïden ook nog getest op:

 • Chrysanthemum stunt viroid (CSVd)
 • Iresine viroid 1 (IrVd)
 • Portulaca latent viroid (PoLVd)

Kan Naktuinbouw toetsen op een fytoplasma?

Voor het toetsen op fytoplasma is een generieke PCR toets voorhanden. Hiermee kunnen de volgende fytoplasma’s aangetoond worden:

 • Apple proliferation phytoplasma; syn. Candidatus Phytoplasma mali
 • Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
 • Aster yellows
 • Elm phloem necrosis
 • Elm yellows
 • European stone fruit yellows; syn. Candidatus Phytoplasma prunorum
 • Peach rosette phytoplasma
 • Peach X disease phytoplasma
 • Peach yellows phytoplasma
 • Pear decline phytoplasma
 • Pear decline phytoplasma; syn. Candidatus Phytoplasma pyri
 • Potato stolbur
 • Rubus stunt
 • Strawberry green petal phytoplasma
 • Strawberry witches’ broom
 • Yellow decline of Lavendula

Australië heeft in de landeneisen vermeld staan dat voor toetsing op Xylella specifieke PCR’s moeten worden gebruikt.

Voor toetsing op Xylella wordt zowel de Harper als de Quyang methode gebruikt. Beide worden door Australië geëist en ons protocol voldoet dus aan de Australische eisen.

Uit hoeveel submonsters bestaat de uitgevoerde toets?

Voor de meest uitgevoerde toetsmethoden, kan onderstaande tabel worden gebruikt:

Type pathogeen

Toetsmethode

Standaardmonstergrootte

Aantal submonsters

Bacterie

Kweek

5.000

5

10.000

2

30.000

3

PCR

10.000

2

30.000

3

Virus

ELISA

3.000

12

PCR

3.000

3

Op deze standaard hoeveelheden is de validatie opgebouwd, bij afwijkende aantallen aub contact opnemen met de Frontoffice van het laboratorium.

Kan Naktuinbouw bepalen welke ziekte mijn planten hebben?

Monsters met symptomen worden onderzocht bij de afdeling Diagnostiek. Met behulp van verschillende technieken kan bepaald worden welke ziekteverwekker aanwezig is.
Indien u een vermoeden heeft welke ziekteverwekker(s) aanwezig zou kunnen zijn, dan is het mogelijk om specifiek alleen op die pathogenen te laten toetsen.

Kan mijn gewas virusvrij gemaakt worden?

Voor enkele gewassen (aardbei, klein fruit en houtige fruitgewassen) is het mogelijk om deze virusvrij te maken. Zie tarievenlijst [link] voor meer details. Voor alle overige gewassen kunt u terecht bij gespecialiseerde weefselkweekbedrijven.

 

Vragen?