EU-Certificering Fruitgewassen

U kunt uw boomkwekerij teeltmateriaal certificeren bij Naktuinbouw. Dit toont aan dat uw materiaal aan strengere eisen dan de basis (CAC) voldoet. 

Over deze keuring

Naast de uitwendige kwaliteit worden de inwendige kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal getoetst. Voor kwaliteitsmerken gelden strengere eisen dan voor standaardkeuringen. Doorgaans zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Deze hebben vooral betrekking op rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en kwaliteit. In de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw leest u wat de voorwaarden zijn.

Een overzicht van fruitrassen is te vinden in het Nederlandse handelslijst fruitgewassen. Dit is een kopie van het Nederlandse rassenregister fruit, aangevuld met extra informatie zoals handelsaanduidingen en selecties. In deze lijst zijn ook rassen opgenomen die in Nederland verhandeld worden en niet in het NRR staan, maar elders in de EU geregistreerd zijn (bv. bij CPVO of een andere nationale lijst). In deze lijst kunt u ook opzoeken of de fruitgewassen die u teelt certificeerbaar zijn.       

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2023.

Vragen?