EU-Certificering Fruitgewassen

U kunt uw boomkwekerij teeltmateriaal certificeren bij Naktuinbouw. Dit toont aan dat uw materiaal aan strengere eisen dan de basis (CAC) voldoet. 

Over deze keuring

Naast de uitwendige kwaliteit worden de inwendige kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal getoetst. Voor kwaliteitsmerken gelden strengere eisen dan voor standaardkeuringen. Doorgaans zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Deze hebben vooral betrekking op rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en kwaliteit. In de Handleiding Keuringen fruitgewassen leest u wat de voorwaarden zijn.

 

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Vragen?