Naktuinbouw Elite Grootfruit

Als uw teeltmateriaal van vruchtbomen of vruchtboomonderstammen aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, komt het in aanmerking voor een Elite Grootfruit certificaat. Naktuinbouw ontwikkelde samen met de sector voor vruchtbomen en onderstammen een kwaliteit-plus-systeem dat meerwaarde en topkwaliteit herkenbaar maakt. Naktuinbouw Elite Grootfruit is een aanvulling op de EU-certificering van fruit.

Over deze keuring

De basis van dit Naktuinbouw Elite-systeem is de EU-certificering van fruit. Deze richtlijnen gingen per 1 januari 2017 van kracht en gelden voor de hele Europese Unie.

Bij Naktuinbouw Elite Grootfruit stelt Naktuinbouw hogere eisen aan de gewassen en de bedrijven. Indien aan alle eisen is voldaan, mag het teeltmateriaal met een certificaat en label Elite verhandeld worden.

Het certificaat Naktuinbouw Elite bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van uw teeltmateriaal. Dit kan gelden voor het gehele bedrijf of voor een hele partij. Het teeltmateriaal is afkomstig van een door Naktuinbouw erkende herkomst. Vastgesteld wordt of het teeltmateriaal voldoet aan de in de eisen van de risicoanalyse. Het certificaat biedt zekerheid voor ziektevrijheid en groei, wat u hogere productie- en opbrengstcijfers oplevert.

Deelnemers Elite Grootfruit hebben een kwaliteitssysteem dat herkomst, vermeerdering, teelt en bedrijfshygiëne borgt. Hierdoor heeft Naktuinbouw Elite Grootfruit materiaal in alle opzichten toegevoegde waarde voor zowel vermeerderaars als afnemers.

Naktuinbouw Elite Grootfruit certificering is voor vruchtbomen en vruchtboomonderstammen.

Regelgeving

De eisen en voorwaarden waar deelnemers aan moeten voldoen staan in het Elite Certificeringsreglement Groot Fruit 1 november 2021De strenge eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal, maar ook over de bedrijfsvoering op uw bedrijf. Bedrijven worden driejaarlijks getoetst door middel van een audit of ze nog aan alle voorwaarden voldoen.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor deze certificering of neem contact met ons op (zie hieronder).

Vragen?