E-CertNL

Voor de export naar derde landen (buiten EU) is het verplicht een exportinspectie aan te vragen en een fytosanitair certificaat op te maken. Dit doet u via e-CertNL.

Laatste update 19-4-2022

E-CertNL is een overheidssysteem voor het opmaken van onder andere fytosanitaire certificaten en het aanvragen van fytosanitaire exportinspecties. Dit systeem werkt het best onder de browsers Firefox of Chrome. Met Internet Explorer ontstaan vaker problemen/storingen.

Naktuinbouw is de helpdesk voor de applicaties ‘bomen/jonge planten’ en ‘zaaizaden’. Op onze website vindt u onder andere handleidingen en een Vraag & Antwoord’ over e-CertNL. Ook geven we diverse tips.

Linken

Vragen en antwoorden

1. Hoe kan ik mijn bedrijfsgegevens aanpassen?
2. Wat zijn de kosten voor het gebruik van e-CertNL en waar is dat bedrag voor bedoeld?
3. Wat is mijn invloed op de werking van het systeem?
4. Ik ben nieuw met e-CertNL en ik wil ondersteuning. Wat zijn de mogelijkheden?
5. Hoe kan ik Naktuinbouw machtigen om mee te kijken in onze aanvragen? Dit om goede ondersteuning te bieden.
6. Ik wil de e-CertNL aanvraag inclusief inspectieaanvraag intrekken. Kan dat?
7. Hoe weet ik of e-CertNL storing heeft?
8. Welke browser kan ik het beste gebruiken?

1. Hoe kan ik mijn bedrijfsgegevens aanpassen?
Om de gegevens aan te passen van centraal naar lokaal, gaat u naar het tabje Bedrijfsgegevens. Daarna gaat u naar ‘Rollen en rechten’ en kunt u de regel openen. Hier kunt u de verstrekking wijze aanpassen naar lokaal.

e-Cert bedrijfsgegevens

2. Wat zijn de kosten voor het gebruik van e-CertNL en waar is dat bedrag voor bedoeld?
De NVWA brengt per certificaat een bedrag in rekening. Dit factureert Naktuinbouw aan de gebruiker. Dit bedrag wordt deels gebruikt voor onderhoud van het systeem en deels om voor de sector wijzigingen en verbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen kunnen vanuit de sector door de gebruikersgroep (sector Change Advisory Board (sCAB)) worden ingediend.

3. Wat is mijn invloed op de werking van het systeem?
Alle gebruikers kunnen bij de helpdesk verzoeken tot wijzigingen indienen. De gebruikersgroep van de sector (sector Change Advisory Board (sCAB)) beoordeelt deze verzoeken en overlegt met de NVWA of de wijzigingen haalbaar zijn. De wijzigingen worden dan betaald uit het opgespaarde tariefgeld.

4. Ik ben nieuw met e-CertNL en ik wil ondersteuning. Wat zijn de mogelijkheden?
Op de website staan handleidingen  en een Vraag & Antwoord-pagina. Is dat niet voldoende, dan kunt u voor korte vragen altijd de helpdesk raadplegen. Ook biedt Naktuinbouw een training voor het gebruik van e-CertNL (bomen jonge planten).

5. Hoe kan ik Naktuinbouw machtigen om mee te kijken in onze aanvragen? Dit om goede ondersteuning te bieden.
- Ga naar deze pagina op de website van RVO
- Klik op > registeren en beheren

e-herkenning Direct regelen

 

 

 


- Log in middels e-herkenning:
Let op: het kan dat bij het doorlopen van de machtiging een pop-up de voortgang blokkeert. Verwijder deze dan eerst.

- Klik op iemand machtigen
Acties machtigen

- Klik op tabblad ‘Zoek nieuwe relatie’.
- Voer KvK-nummer 41150707 in en druk op zoek. Zodra Naktuinbouw in beeld komt, druk dan op het plusje. Druk op volgende.
- Klik op tabblad ‘Kies nieuw onderwerp’.
- Kies middels het uitrolscherm voor ‘Exportcertificaat’ en voeg dan de juiste sector toe.
- Klik op volgende.
- Klik op volgende.
- Ga akkoord met de machtiging en algemene voorwaarden en druk op verstuur.

6. Ik wil de e-CertNL aanvraag inclusief inspectieaanvraag intrekken. Kan dat?
De aanvraag e-CertNL kunt u intrekken in het zoekscherm. 
e-Cert Intrekken
De inspectieaanvraag kunt u intrekken door het digitale formulier in te vullen. Dit gebeurt NIET automatisch bij het intrekken van de e-CertNL aanvraag.

7. Hoe weet ik of e-CertNL storing heeft?
Het komt helaas weleens voor dat het programma e-CertNL een storing heeft. Dan is het opmaken van een fytosanitair certificaat of het aanvragen van een exportinspectie niet mogelijk. De NVWA meldt de storing op www.e-cert.nl. Dit is vaak wat later in de tijd en niet iedereen kijkt direct op deze site. Als u dat wenst, sturen wij u een SMS als e-CertNL storing heeft en ook als de storing is opgeheven. Om u aan te melden voor de gratis SMS-service schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief Import/Export via dit formulier en vult u uw mobiele nummer in om van de SMS-service gebruik te maken.

8. Welke browser kan ik het beste gebruiken?
Browsers die ondersteund worden zijn onder meer: Edge (vanaf v. 2), Chrome (vanaf v. 10, Firefox (vanaf v. 3), Internet Explorer (vanaf v. 11), Opera (vanaf v. 56) en Safari (vanaf v. 6). Mocht u nog gebruik maken van eerdere versies, stap dan over op een recentere versie. Ondersteuning van oudere versies is beeindigd (alle gebruikers e-CertNL hebben hierover een brief gehad van de NVWA).

Andere vraag e-CertNL?