Export- en importinspectie aanvragen

Voor de afgifte van een fytosanitair certificaat is het noodzakelijk dat er een exportinspectie plaatsvindt. De exporteur vraagt de exportinspectie zelf aan via e-CertNL.

De aanvraag van een importinspectie vindt plaats via CLIENT import.

Laatste update: 29-3-2023

Bij het aanvragen van een import- en exportinspectiebezoek zijn een aantal zaken van belang. Bijvoorbeeld de bedrijfstijden van Naktuinbouw, de inspectietijden, de inspectievoorwaarden en het servicelevel van Naktuinbouw.

Bedrijfstijden voor import- en exportinspecties

 • De telefonische bereikbaarheid van de planning is van:
  maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.
 • Inspecties op het bedrijf kunnen plaatsvinden van:
  maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur.
  (aanvragen voor inspecties tussen 17.00 en 19.00 uur indienen bij de planning voor 13.00 uur)

Wilt u een fytosanitaire inspectie buiten de bedrijfstijden?

Dien dan een aanvraag in bij de planning. Aanvragen voor in het weekend vraagt u op vrijdag vóór 12.00 uur aan. Hiervoor gelden wel extra toeslagen.

 • ’s Avonds tussen 19.00 en 22.00 uur en in de vroege ochtend tussen 05.00 en 07.00 uur geldt een toeslag van 50%.
 • Zaterdag tussen 08.30 en 16.30 uur geldt een toeslag van 50%.
 • Zondag tussen 08.30 en 16.30 uur geldt een toeslag van 100%.

Op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag voeren we geen inspecties uit. Op andere feestdagen kunnen inspecties uitgevoerd worden van 08.30 tot 16.30 uur. Het verzoek hiervoor dient, per mail, een werkdag ervoor voor 12.00 uur ingediend te zijn bij de planning. De toeslag is dan 100%.
Inspecties aanvragen voor na 17.00 uur moeten voor 12.00 gemeld worden bij de planning. Anders kunnen we de inspectie niet garanderen.

Op andere tijden zijn geen inspecties mogelijk.

Formulier voor visuele partij inspectie zaden

De exporteur dient bij de planning een dag van te voren door te geven als er partijen zijn die visueel geïnspecteerd moeten worden. Deze formulieren dienen voor 15.00 uur gemaild te zijn. Dan kunnen die nog dezelfde dag afgehandeld worden. Formulieren die later worden ingestuurd zullen de volgende dag in behandeling worden genomen.

Waarmerken fytosanitaire exportcertificaten op kantoor

Aanvragen om fytosanitaire certificaten te laten waarmerken op het kantoor van Naktuinbouw dienen voor 15.00 uur via e-CertNL aangevraagd te worden. Aanvragen die later binnenkomen, worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

Afhandelen aanvragen replacement (vervangende) fytosanitaire certificaten

Aanvragen voor een replacement (vervangende) fytosanitaire certificaat dienen voor 15.00 uur bij de planning ingediend te zijn. Aanvragen die later binnenkomen, worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

Tijdstip voor aanmelding van inspectiebezoek

 • Maandag tot en met vrijdag dag tevoren voor 15:30 uur: inspectiebezoek de volgende dag vanaf 08:00 uur.
 • Maandag tot en met vrijdag na 15:30 uur (dag tevoren) en vóór 08:00 uur: inspectiebezoek kan dezelfde dag vanaf 13:00 uur worden uitgevoerd. Hiervoor is het spoedtarief van kracht.
 • Maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 10:00 uur: inspectiebezoek kan dezelfde dag tussen 13.00 en 17.00 uur worden uitgevoerd, mits hier ruimte voor is. Hiervoor is het spoedtarief van kracht.
 • Maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 15:30 uur: inspectiebezoek kan de volgende reguliere werkdag vanaf 08:00 uur worden uitgevoerd.
 • Aanvragen voor het weekend en/of feestdagen: het verzoek hiervoor dient, per e-mail, een werkdag ervoor voor 12:00 uur ingediend te zijn bij de planning.

In één inspectiebezoek kunnen meerdere inspecties worden aangevraagd/uitgevoerd.

Wijzigen of annuleren aanvraag exportinspectie

In e-CertNL worden exportinspecties aangevraagd. Echter het wijzigen, verplaatsen of annuleren van de inspectie aanvraag kan niet via e-CertNL.  Dit dient u bij de planning te doen. Dit kunt u doen door het invullen en versturen van het digitale formulier op onze site. U hoeft maar een paar velden in te vullen en op verzenden te drukken. TIP: plaats de link op uw bureaublad.

Servicelevel

Om een efficiënte planning te kunnen maken is het belangrijk om de gegevens tijdig aan te leveren. Doe de aanvraag bij voorkeur een dag van te voren. 
Importaanvragen dienen minimaal vier uur voor het gewenste inspectietijdstip bij de planning bekend te zijn. Maximaal drie uur na het gewenste tijdstip is het inspectiebezoek gestart.

De exportinspecties vinden plaats in tijdsblokken. Als aanvrager kiest u zelf een tijdsblok.
Om een efficiente planning te kunnen maken en onze goede dienstverlening te kunnen waarborgen vragen we u om vooral aan te vragen in de tijdsblokken 12:15 en anders 10:15 en 15:15. Als u op 12:15 aanvraagt dan zult u de middag ervoor rond 17 uur een mail ontvangen met de te verwachte tijd dat onze keurmeester komt.

Het inspectiebezoek wordt gestart binnen het tijdsblok. De tijdsblokken en de daarbij in e-CertNL in te voeren tijden zijn:

Tijdsblok

Tijdsnotatie in e-CertNL

Hele dag12:15 uur
Hele ochtend10:15 uur
Hele middag15:15 uur
08:00 - 10:00 uur08:15 uur
10:00 - 12:00 uur11:15 uur
13:00 - 15:00 uur13:15 uur
15:00 - 17:00 uur16:15 uur

 

LET WEL: in e-CertNL kunt u elk willekeurig tijdstip invoeren. De planning plaatst dit tijdstip in het daarbij passende tijdblok. Dat kan dus vóór uw gewenste tijdstip liggen. Gebruik daarom de hierboven vermelde tijdsnotaties in uw aanvraag, dan is er geen onduidelijkheid.

Linken

Vragen en antwoorden

 1. Ik wil mijn certificaat laten waarmerken op het kantoor Naktuinbouw. Kan dat?
  Dat kan. Kiest u in de inspectie dan voor de inspectielocatie ‘waarmerken kantoor Naktuinbouw FZI’. Alle onderliggende documenten stuurt u wél per e-mail door. Let op: de aanvraag moet vóór 15:00 uur aangevraagd zijn om dezelfde dag afgehandeld te worden. Aanvragen die na 15:00 uur binnenkomen, worden de volgende dag afgehandeld
 2. De inspectielocatie staat niet aan mijn bedrijf gekoppeld en/of komt niet voor in e-CertNL. Hoe kan ik dat regelen?
  Dit kunt u melden bij de planning via het digitale formulier. Zij voegen de locatie dan toe. Hier gaat echter wel een nachtrun overheen. De locatie is dan de volgende dag te gebruiken.
 3. Is het tijdig maken en inspectie aanvragen via CLIENT import / e-CertNL voldoende om een inspectie buiten de reguliere tijden door te geven?
  Nee. Aanvragen voor inspecties buiten de reguliere tijden dient u altijd per e-mail in bij de planning.
 4. Ik wil mijn inspectie verplaatsen of annuleren. Kan dat via e-CertNL?
  Nee. In e-CertNL worden exportinspecties aangevraagd. Echter het verplaatsen of annuleren van de inspectie aanvraag kan niet via e-CertNL.  Dit dient u bij de planning te doen. Dit kunt u doen door het invullen en versturen van het digitale formulier op onze site. Dat maakt de verwerking voor de planning makkelijker en minder foutgevoelig. U hoeft maar een paar velden in te vullen en op verzenden te drukken.
  TIP: plaats de link op uw bureaublad.

Andere vraag?