Extra eisen aan planten vanwege Bemisia

Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot-Brittannië (VK), Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen. Voor Ajuga, Crossandra en Euphorbia pulcherrima gaan de eisen vanaf 1 september 2019 gelden. Met deze eisen willen deze landen voorkomen dat Bemisia tabaci, een witte vlieg, het land binnenkomt.

Publicatiedatum 22 juli 2019. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld. 

Om u goed te informeren hebben we mogelijke vragen uitgewerkt in vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of wilt u extra informatie, neem dan contact op met de Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen via (071) 332 61 29 of via e-mail

Waarom zijn er extra eisen?

Bemisia tabaci komt in Groot Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal niet voor. Dat willen ze graag zo houden. De laatste jaren worden er op planten bestemd voor consumenten steeds vaker Bemisia tabaci aangetroffen. De extra eisen zijn bedoeld om meer zekerheid te krijgen dat Bemisia niet met deze planten meereizen.

Om welke gewassen gaat het?

 • Ajuga
 • Begonia 
 • Crossandra
 • Dipladenia
 • Euphorbia pulcherrima (kerstster)
 • Hibiscus
 • Mandevilla
 • Nerium oleander

Het gaat om alle vormen van bovengenoemde gewassen. Dus bijvoorbeeld voor Begonia vallen daar alle varianten onder zoals: bladbegonia, tuinbegonia, knolbegonia, perkplant  variant, kamerplant variant, etc. Dat geldt ook voor de andere gewassen. Gaat het om niet uitgelopen knollen, stengelknollen of zaden, dan zijn de eisen niet van toepassing.

Eigenlijk is Ficus ook genoemd, maar deze wordt door de NVWA uitgezonderd vanwege het geringe risico. Dit is ook gemeld aan de betreffende EU-lidstaten.

Welke eisen zijn van toepassing?

Planten die vervoerd worden naar één van de genoemde landen moeten vrij zijn van Bemisia. Er zijn twee mogelijkheden om aan deze eis te voldoen:

 1. Het compartiment waarin de planten geteeld worden is vrij van Bemisia. Dit is niet van toepassing op buitengeteelde gewassen.
 2. De planten zijn vrij bevonden van Bemisia door een partij-inspectie. 

Compartiment vrij van Bemisia

Hoe werkt compartiment vrij van Bemisia?

 1. U verzoekt Naktuinbouw om deelname aan deze mogelijkheid
 2. De keurmeester zal de komende drie weken, wekelijks, een controle bij u uitvoeren. Tijdens deze periode voldoen de planten nog niet aan de eis.
 3. Na deze periode van drie weken waarbij geen Bemisia is aangetroffen, mag u voor de planten een plantenpaspoort met de code ZP-a2 gebruiken. Hoe u dit doet spreken we af in een autorisatie overeenkomst.
 4. Zolang er planten in het compartiment aanwezig zijn zal de keurmeester vervolgens om de drie weken een controle bij u uitvoeren. Alleen dan kunt u met code ZP-a2 blijven leveren.
 5. Is er een vondst van Bemisia, dan mag u het plantenpaspoort niet meer gebruiken en neemt u adequate maatregelen om de Bemisia te bestrijden. Waarna het proces weer begint bij punt 2.
 6. Als u eerder wilt stoppen met deelname dan neemt u contact op met Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen. De deelname wordt stopgezet en kunt u geen gebruik meer maken van de code ZP-a2. Besluit u vervolgens om weer deel te nemen, dan begint het proces weer bij punt 1.

Waar let de keurmeester op bij de controle compartiment vrij van Bemisia?

De keurmeester controleert visueel of het compartiment vrij is van Bemisia

Belangrijk is dat er in het compartiment geen enkele Bemisia gevonden mag worden. Uiteraard moeten de planten vrij zijn. Maar ook een vondst van Bemisia op een vangplaat, onkruid, andere aanwezige planten, etc. resulteert in het feit dat de planten niet voldoen aan de eis. 

Wat kost een controle compartiment vrij?

Let op, het totaalbedrag is afhankelijk van de tijd die de keurmeester nodig heeft. Hierdoor kan het uiteindelijke totaal bedrag afwijken van wat hier genoemd staat. Tevens zijn er jaarlijkse kosten aan registratie bij Naktuinbouw. 

Jaarlijkse bijdrageKosten
Basisbijdrage eindmateriaal€ 75,-
Plantenpaspoort overeenkomst

€ 150,-

Totaal (Jaarlijks)

€ 225,-

 

Vervolgens per compartimentsvrij controle de volgende kosten:

Compartiment vrij controleKosten
Bijdrage per keuringsbezoek€ 54,50
Uurtarief

€ 48,- eerste 30 minuten.

Daarna € 24,- per kwartier extra

Totaal (per controle)

(Op basis van een inspectietijd van 60 minuten.

Let op, dit is een indicatie)

€ 150,50

Wat moet ik regelen om controle compartiment vrij aan te kunnen vragen?

Hiervoor is een registratie bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten noodzakelijk.

Bent u nog niet geregistreerd, vraag dit dan aan via ons registratieformulier.

Bent u wel geregistreerd, stuur dan een email naar Teamadministratie Bloemen- en groentegewassen waarin u verzoekt om compartiment vrij controle.

Partij-inspectie vrij van Bemisia

Wie voert de partij-inspectie uit?

Dit kan door Naktuinbouw of het KCB. Heeft u al toegang tot e-CertNL en voert het KCB de exportinspectie naar landen buiten de EU uit, neem dan contact op met het KCB​. Worden de exportinspectie door Naktuinbouw verzorgt of is dit nieuw voor u en teelt u planten op een perceel of kas, lees dan verder op deze pagina.

Hoe ziet een partij-inspectie eruit?

 1. U zorgt dat de planten gereed staan voor vervoer. De planten staan dus in de eindverpakking en in het gewenste fust. Dit is belangrijk omdat na de inspectie er geen handelingen aan de planten meer gedaan mogen worden.
 2. De keurmeester voert de inspectie uit. Hij beoordeelt steekproefgewijs planten op de aanwezigheid van Bemisia. Op aanwijzing van de keurmeester helpt u bij het openen en sluiten van verpakkingen, etc. Dit versnelt de inspectie en verlaagt de kosten.
 3. Vindt de keurmeester Bemisia, dan is de partij niet geschikt.
 4. Vindt de keurmeester geen Bemisia, dan voldoet de partij aan de eisen.

Al het materiaal wat naar een beschermd gebied wordt verzonden moet vrij zijn van Bemisia. Het gaat dus ook om het materiaal wat geen plantenpaspoort met de code ZP-a2 nodig heeft. Om hieraan te voldoen is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Er kan sprake zijn van een plantenmix waarbij een gewas wat moet zijn voorzien van een plantenpaspoort ZP-a2 wordt gecombineerd met gewas wat dit niet is. Als tijdens de partij-inspectie Bemisia wordt aangetroffen in een niet plantenpaspoort ZP-a2 gewas, dan vervalt de ZP-a2 code. De mix kan dan dus niet met het plantenpaspoort met de code ZP-a2 worden verzonden.

Wat kost een partij-inspectie?

Let op, het totaalbedrag is afhankelijk van de tijd die de keurmeester nodig heeft. Hierdoor kan het uiteindelijke totaal bedrag afwijken van wat hier genoemd staat. Tevens zijn er jaarlijkse kosten aan registratie bij Naktuinbouw.

 

Jaarlijkse bijdrageKosten
Jaarlijks registratie tarief€ 61,50
Plantenpaspoort overeenkomst

€ 150,-

Totaal (Jaarlijks)

€ 211,50

 

Vervolgens per partij-inspectie controle de volgende kosten:

ActiviteitKosten
Basistarief inspectie-aanvraag  e-CertNL€ 72,- 
Inspectietarief per minuut€ 1,60
Tarief NVWA voor gebruik e-CertNL€ 6,98

Totaal

(Op basis van een inspectietijd van 20 minuten.

Let op, dit is een indicatie)

€ 110,98

Wat moet ik regelen om partij-inspectie aan te kunnen vragen?

 1. Registratie bij Naktuinbouw als bedrijf met plantenpaspoortplichtige producten
 2. Registratie bij de NVWA als exporteur
 3. Aanvragen toegang voor e-CertNL bij RVO
 4. Aanvragen e-herkenning bij e-CertNL

Let op dat alle registraties op hetzelfde Kamer van Koophandel (KvK) en vestigingsnummer worden gedaan. Dit voorkomt dat bij uitwisseling van gegevens het systeem vastloopt en u geen gebruik van de dienst kunt maken. Heeft u vragen over e-CertNL? Onze collega's van de helpdesk helpen u graag verder.

Plantenpaspoort ZP-a2

Hoe kan mijn afnemer zien dat mijn planten aan de eisen voldoen?

Planten die aan de eis voldoen zijn herkenbaar aan een plantenpaspoort met de code ZP-a2. Door de code ZP-a2 is voor iedereen duidelijk dat de planten geschikt zijn voor beschermde gebieden met de Bemisia eis.

Wat is een plantenpaspoort?

Dit is een set van informatie met als doel traceerbaarheid in de keten. Welke informatie dit precies is kunt u lezen in de checklist: Eisen aan het plantenpaspoort. Het plantenpaspoort moet ' bij de planten zitten' . Voorbeelden zijn:

 • Steeketiket bij of aan de plant
 • Sticker op verpakking van de plant
 • Sticker op fust
 • Sticker op kar
 • Document bij de planten

Welke drager van plantenpaspoortinformatie is voor mij het beste geschikt?

Belangrijk is dat u weet dat de plantenpaspoortplicht van toepassing is voor planten die bestemd zijn voor  de eindgebruiker. Dit tenminste tot de laatste professionele schakel van verkoop aan de consument. Het is verstandig om met uw afnemer af te stemmen wat wenselijk is. Dit voorkomt dat er verder in de keten plantenpaspoorten vervangen moeten worden. Dit kan het geval zijn als er een plantenpaspoort is afgegeven voor meerdere planten, maar deze uiteindelijk in kleinere hoeveelheden uiteengehaald worden.