Lees voor

Kernwaarden

GedragsKompas

Bij Naktuinbouw draait het om onze medewerkers, klanten en omgeving. In onze gedragscode 'Naktuinbouw Gedragskompas' staan onze afspraken.

  • We gaan respectvol met elkaar om vanuit vertrouwen en we spreken onze waardering voor elkaar uit.
  • We zijn integer, onafhankelijk en helder in onze afspraken met klanten.
  • We werken veilig en gaan bewust om met data, media en onze bijdrage aan de maatschappij

Onze kernwaarden zijn de uitgangspunten voor dit Gedragskompas. Deze zorgen voor evenwicht tussen houding, afspraken en gedrag. 

Wij vinden het belangrijk dat onze collega’s zich herkennen in de Naktuinbouw-kernwaarden. Daarom stelden collega’s met verschillende functies en functieniveaus dit Gedragskompas op. Samen stelden zij de volgende kernwaarden vast.

Kwaliteit

Naktuinbouw-medewerkers handelen vanuit kwaliteit. Wij willen voor collega’s, klanten, relaties en andere belanghebbenden een professionele, betrouwbare partner zijn. Wij vinden het belangrijk dat we de juiste dingen op een goede manier doen.

Integer

Integer zijn en respect hebben voor elkaar vinden wij belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en handelen volgens de geldende (wettelijke) regels en afspraken. Wij werken volgens de normen en waarden van Naktuinbouw.

Medewerkers verklaren dat zij de regels voor integriteit kennen, zoals vastgelegd in deze Gedragscode van Naktuinbouw. Zij zijn integer en onafhankelijk en gaan zorgvuldig met informatie om. Zij houden zich aan de gedragscode-afspraken en aan de kwaliteitsrichtlijnen van Naktuinbouw.

Samen

Naktuinbouw-medewerkers delen kennis en expertise en werken samen, met elkaar en met bedrijven en organisaties. Wij gaan voor het beste resultaat. Zonder daarbij onze onafhankelijkheid te verliezen. 

Deskundig

Naktuinbouw is een organisatie met professionals. Vanuit de hele wereld wordt de specialistische kennis en expertise van Naktuinbouw gevraagd en gewaardeerd. Onze deskundigheid houden we dan ook goed op peil. 

Dynamisch

We leven in een dynamische wereld. Wij houden veranderingen goed in de gaten en spelen hierop in. Dat maakt ons wendbaar en flexibel.