Lees voor

Onze onafhankelijkheid

GedragsKompas

We helpen elkaar om scherp te zijn en blijven op onze onafhankelijkheid

Je gaat op een professionele manier om met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden: eerlijk, onpartijdig en zakelijk. We denken mee met de klant. Daarbij behouden wij onze onafhankelijke rol. Problemen lossen we op, zolang dit past binnen de taken en verantwoordelijkheden van Naktuinbouw. Bij klachten werken we volgens de klachtenprocedure.

In de relatie met bedrijven worden conflicten voorkomen en beheerst. Alle klanten krijgen bij Naktuinbouw dezelfde behandeling. Is er een situatie waar jij vraagtekens bij zet? Maak dit bespreekbaar met je collega’s en leidinggevende.

Belangenverstrengeling en de schijn ervan willen we voorkomen

Zodra jouw belangen en die van Naktuinbouw mogelijk botsen, overleg je met jouw leidinggevende. 

We gebruiken geen uitingen die de indruk van belangenverstrengeling wekken.

Of uitingen waarbij onze onafhankelijkheid in twijfel kan worden getrokken. Bijvoorbeeld: het zichtbaar dragen van kleding met logo’s van klanten op de werkvloer is niet wenselijk.

Dat geldt ook voor het dragen van (aanstootgevende) kleding onder werktijd die onze onafhankelijkheid kunnen schaden. Denk aan afbeeldingen of teksten die een specifieke mening of gedachte uitdragen die niet passen bij onze onafhankelijke (neutrale) positie.

Pas op met te nauwe banden

Soms wordt de relatie met collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden anders dan puur zakelijk. Denk aan een relationele band. Dan kan dit van invloed zijn op de uitoefening van je werk. Meld dit daarom bij je leidinggevende. Samen zoek je naar een oplossing om de onafhankelijke positie en professionaliteit van Naktuinbouw te waarborgen.