Geregistreerde bedrijven

De Europese verkeersrichtlijnen en de Nederlandse wet verplichten producenten en handelaren van teeltmateriaal om zich te laten registreren bij een bevoegde autoriteit.

Deze autoriteit dient toezicht te houden op de bedrijven. Er zijn in Nederland circa 3.000 geregistreerden (aangeslotenen) bij Naktuinbouw. Dit zijn veredelaars, vermeerderaars, producenten, bewerkingsbedrijven en handelaren.

Geregistreerde bedrijven bloemisterijgewassen

Geregistreerde bedrijven boomkwekerijgewassen

Geregistreerde bedrijven groentegewassen