Geregistreerde bedrijven

Producenten en handelaren van teeltmateriaal zijn verplicht zich te registreren bij een bevoegde autoriteit. Dit staat in de Europese verkeersrichtlijnen en de Nederlandse wet.

Deze autoriteit houdt toezicht op de bedrijven. Er zijn in Nederland circa 3.800 geregistreerden bij Naktuinbouw. Dit zijn veredelaars, vermeerderaars, producenten, bewerkingsbedrijven en handelaren.

Geregistreerde bedrijven bloemisterijgewassen

Geregistreerde bedrijven boomkwekerijgewassen

Geregistreerde bedrijven groentegewassen

Geregistreerde bedrijven eindproduct