Bemonstering Onder Officieel Toezicht (BOOT)

BOOT staat voor Bemonstering Onder Officieel Toezicht. Dit is een module die Naktuinbouw samen met de NVWA ontwikkelde voor bemonstering van tomaten- en paprikazaden voor officiële toetsing op ToBRFV.

Over deze keuring

BOOT is ontwikkeld omdat per 1 januari 2022 bemonstering van tomatenzaden en paprikazaden zonder autorisatie niet langer is toegestaan wanneer de toetsuitslagen nodig zijn voor een officiële verklaring (afgifte plantenpaspoorten en exportcertificering).

Bekijk de lijst met bedrijven die BOOT geautoriseerd zijn.

Regelgeving

De EU-noodmaatregelen voor ToBRFV vereisen dat tomatenzaden en paprikazaden met geharmoniseerde methodes worden getoetst op afwezigheid van ToBRFV.

Bekijk hier meer informatie op de website van de NVWA.

Procedure

Bedrijven die zich voor 1 januari 2022 bij Naktuinbouw aanmeldden voor de BOOT-module en daarmee verklaarden te gaan werken conform de eisen, kregen een ontheffingsperiode tot 1 juni 2022 om aan de eisen te voldoen en de feitelijke autorisatie te verkrijgen. Deze bedrijven blijven zelf bemonsteren. Bedrijven kunnen zich ook na 1 januari aan blijven melden. Die bedrijven moeten wel totdat er sprake is van een formele autorisatie, de monsters door een Naktuinbouw keurmeester laten nemen. Na autorisatie kunnen de bedrijven de toetsuitslagen waarvan bemonstering onder BOOT is uitgevoerd, gebruiken bij de afgifte van een plantenpaspoort en/of een exportcertificaat. Naktuinbouw houdt toezicht door middel van een bedrijfsaudit. De NVWA houdt toezicht op BOOT via een nacontrole en een audit op het systeem.

BOOT norm

Geen aanvraag gedaan voor 1 januari 2022?

Dan zijn er nog twee opties voor bemonstering:

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2023.

Aanmelden

Met dit formulier vraagt u autorisatie voor 'Bemonstering Onder Officieel Toezicht' (BOOT) aan.

Vragen?