Importregistratie

Voor het laten uitvoeren van een importinspectie moet u geregistreerd zijn  bij de NVWA. Dit kunt u doen via de website van deze organisatie, waar u zich kunt inschrijven.

Over deze keuring

Importeurs van plantaardige goederen registreert de NVWA in een centrale database. Alle importinspecties vinden plaats aan de buitengrenzen van de EU. In Nederland zijn dit de lucht- en zeehavens. Een uitzondering kan worden gemaakt voor erkende inspectielocaties in het land. De importinspectie kan hierdoor naar deze locaties worden verlegd. De NVWA beoordeelt en erkend importlocaties.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor groentegewassen vormen de richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Voor (Soft)Fruitgewassen zijn per 1 januari 2017 onze reglementen gebaseerd op:

  • De EU Basisrichtlijn 2008/90/EG: met betrekking tot het in de handel brengen van fruitgewassen
  • Richtlijn 2014/96/EG: voor etikettering/labeling
  • Richtlijn 2014/97/EG: voor registratie van leveranciers en registratie van rassen
  • Richtlijn 2014/98/EG: voor eisen aan CAC-materiaal en eisen aan EU-gecertificeerd materiaal.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht.

Labels of waarmerkstrookjes voor (Soft)Fruitgewassen, die voldoen aan de in richtlijn 2014/96/EG gestelde eisen, kunt u bestellen via IP labels.

Verpakkingscode

Op verpakte groente- en bloemzaden moet het sluitingsseizoen vermeld staan.

De volgende gegevens zijn van belang:

  • Jaar van verpakken
  • Het daaropvolgende jaar

Dus verpakt in 2021 wordt: 2021/2022

Op kleine verpakkingen mogen de gegevens in code worden vermeld. Jaarlijks stelt Naktuinbouw de code voor het jaar vast.

  • De verpakkingscode van 2021: W of 8
  • De verpakkingscode van 2022: K of 6

Verpakking met de code voor het volgende jaar mag pas vanaf 1 januari van dat zelfde jaar in het verkeer worden gebracht. Eerder verpakkingen op deze wijze etiketteren is wel toegestaan.

Procedure

Importeurs kunnen zich laten registreren bij de NVWA. Het kan daarbij belangrijk zijn om een Kamer van Koophandel nummer of Burgerservicenummer bij de hand te houden. Na registratie door de NVWA kan Naktuinbouw over uw gegevens beschikken. Wanneer er gekozen wordt voor het uitvoeren van een importinspectie op eigen locatie, dan moet een erkenning worden aangevraagd. Een erkende importlocatie kan aan een geregistreerde importeur worden gekoppeld. De importeur wordt dan inspectielocatiehouder.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

U kunt op verschillende manieren registreren voor import. Bij de NVWA kunt u zich Inschrijven als importeur en is het mogelijk om een inspectielocatie te beoordelen of verlengen.

Bij Naktuinbouw is het mogelijk om als importeur gekoppeld te worden aan een erkende inspectielocatie.

Vragen?