Naktuinbouw Select Plant

Als uw teeltmateriaal aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, komt het in aanmerking voor bepaalde certificaten. Naktuinbouw ontwikkelde samen met de sector voor groentegewassen meerdere kwaliteit-plus-systemen die meerwaarde of topkwaliteit herkenbaar maken. Naktuinbouw Select Plant is één van die systemen.

Over deze keuring

Bij Naktuinbouw Select Plant krijgt u uiteindelijk een certificaat voor getoetste partijen teeltmateriaal die van extra kwaliteit zijn. Het certificaat Naktuinbouw Select Plant bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van uw product. Dit kan gelden voor een hele partij, of in andere gevallen voor individuele planten. Er is momenteel een tweetal groentegewassen dat in aanmerking komt voor een certificering Naktuinbouw Select Plant (uitgebreide toelichting kunt u hier vinden):

Regelgeving

De eisen en voorwaarden waar deelnemers in Naktuinbouw Select Plant aan moeten voldoen staan in de reglementen:

De strenge(re) eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal. Vaak zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Bij de beoordeling van gecertificeerd materiaal wordt vooral gelet op rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en kwaliteit. 

Procedure

Alleen wanneer uw bedrijf deelnemer is en voldoet aan alle in het reglement vermelde eisen en voorwaarden mag u teeltmateriaal verhandelen of weefselkweekactiviteiten verrichten in het kader van Naktuinbouw Select Plant.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2023.

Aanmelden

Om u  aan te melden voor certificering volgens Naktuinbouw Select Plant neemt u contact met ons op 

Vragen?