NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories)

Naktuinbouw Authorized Laboratories (NAL) is een systeem dat bedrijfslaboratoria autoriseert voor zaadkwaliteitsonderzoek. Het systeem zorgt ervoor dat een laboratorium van een zaadbedrijf de gewenste betrouwbaarheid heeft en houdt.

Over deze keuring

Het is een vereiste in aansprakelijkheidskwesties dat een laboratorium voor zaadkwaliteit goed werkt. NAL houdt rekening met alle kritische onderdelen van het kwaliteitsonderzoek van zaden: de bemonstering voorafgaand aan het onderzoek, het kwaliteitssysteem van het laboratorium, de deskundigheid van de analisten, de protocollen en de afgifte van de resultaten via NAL-bedrijfsattesten.

NAL-autorisatie is mogelijk voor elk type zaadkwaliteitonderzoek: kiemkracht, vochtgehalte, zuiverheid, de bepaling 'bruikbare planten' in grond, gezondheidsonderzoek, rasechtheid- en raszuiverheidbepalingen, et cetera. Hier is voor gekozen om maximaal van de NAL-autorisatie te profiteren. 

Naktuinbouw heeft expertise op alle onderdelen van het autorisatiesysteem: voor de opzet van het systeem, voor de opleiding van analisten, voor de ontwikkeling en goedkeuring van onderzoeksmethoden en voor de bijbehorende vergelijkingsonderzoeken. Onze deskundigen houden toezicht via jaarlijkse audits. 

Bekijk de lijst met bedrijven die NAL geautoriseerd zijn.

Regelgeving

De NAL-voorwaarden zijn gebaseerd op verschillende richtlijnen en criteria. Het gehele overzicht van de eisen is vastgelegd in ons document met NAL conditions.

Procedure

NAL autoriseert uw bedrijfslaboratorium op onderstaande punten:

 • Kwaliteitsmanagementsysteem
  Het laboratorium beschikt over een solide kwaliteitsmanagementsysteem: kritische punten zoals toetsing en bemonstering zijn geborgd.
 • Opgeleide analisten
  Het personeel voldoet aan de benodigde kwalificaties en competenties om het technische werk deskundig uit te kunnen voeren.
 • Goedgekeurde toetsprotocollen
  Het laboratorium voert de kwaliteitsbepalingen uit op basis van toetsprotocollen die door Naktuinbouw zijn beoordeeld en goedgekeurd.
 • Vergelijkingsonderzoeken
  Het laboratorium neemt deel in het (jaarlijkse) programma van vergelijkingsonderzoeken.
 • Communicatie
  Er is sprake van beheerste communicatie van betrouwbare kwaliteitsinformatie middels standaard NAL-bedrijfsattesten.

Voor meer informatie kunt u onze flyer raadplegen.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2023.

Aanmelden

Wilt u dat uw laboratorium door ons erkend wordt of wilt u meer informatie over onze autorisatiesystemen, neem dan contact op met Bureau TIS (zie hieronder).

Vragen?