Naktuinbouw Elite Softfruit

Als uw teeltmateriaal van Softfruit en bedrijfsvoering aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, komt uw bedrijf en teeltmateriaal in aanmerking voor een Elite Softfruit certificaat. Naktuinbouw ontwikkelde samen met de sector voor Softfruit een kwaliteit-plus-systeem dat meerwaarde en topkwaliteit herkenbaar maakt. Naktuinbouw Elite Softfruit is een aanvulling op de EU-certificering van fruit.

Over deze keuring

De basis van dit Naktuinbouw Elite-systeem is de EU-certificering van fruit. Deze richtlijnen werden per 1 januari 2017 van kracht en gelden voor de hele Europese Unie.

Bij Naktuinbouw Elite Softfruit stelt Naktuinbouw hogere eisen aan de gewassen en de bedrijven. Indien aan alle eisen is voldaan, mag het teeltmateriaal met een Elite certificaat en elite label verhandeld worden. 

Het certificaat Naktuinbouw Elite bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van uw teeltmateriaal. Dit kan gelden voor het gehele bedrijf of voor een partij. Het teeltmateriaal is afkomstig van een door Naktuinbouw erkende herkomst. Vastgesteld wordt of het teeltmateriaal voldoet aan de in de eisen van de risicoanalyse. Het certificaat biedt zekerheid voor ziektevrijheid en groei, wat u hogere productie- en opbrengstcijfers oplevert.

Deelnemende bedrijven Softfruit hebben een kwaliteitssysteem dat herkomst, vermeerdering, teelt en bedrijfshygiëne borgt. Tevens heeft ieder deelnemend bedrijf een risicoanalyse uitgevoerd. Hierdoor heeft Naktuinbouw Elite Softfruit teeltmateriaal in alle opzichten toegevoegde waarde voor zowel vermeerderaars als afnemers. 

Naktuinbouw Elite Softfruit is voor uitgangsmateriaal van Fragaria en Rubus (Framboos en Braam).

Regelgeving

De eisen en voorwaarden waar deelnemers aan moeten voldoen staan in het Certificeringsreglement Elite Softfruit. De strenge eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal, maar ook over de bedrijfsvoering op uw bedrijf. Bedrijven worden jaarlijks getoetst door middel van een audit of ze nog aan alle voorwaarden voldoen.

Procedure

Voor deelname aan Naktuinbouw Elite Softfruit sluit u een overeenkomst bedrijfscertificaat Elite Softfruit met Naktuinbouw. Als uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden mag u teeltmateriaal verhandelen in het kader van het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite Softfruit.

Label Elite soft fruit plantenpaspoort

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Naktuinbouw Tarieven Keuringen (26 juli 2021).

Aanmelden

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor deze certificering of neem contact met ons op (zie hieronder).

Vragen?