Zorg voor compleet ingevulde Technische vragenlijst (TQ)

Publicatiedatum Nieuws: 10 mei 2023

Wilt u een aanvraag doen voor toelating en/of kwekersrechtverlening in Nederland? Zorg dat u de technische vragenlijst (TQ) compleet invult. Als de TQ niet volledig is ingevuld, neemt de Raad voor plantenrassen de aanvraag niet in behandeling.

Resistentieonderzoek

Op de technische vragenlijst wordt bij sommige gewassen onder andere gevraagd naar de aan- of afwezigheid van resistentie. U bent verplicht hier naar waarheid, dat wil zeggen op grond van een betrouwbare toets, in te vullen of het ras resistent of vatbaar is.

Die toets mag u zelf uitvoeren, maar u kunt ook Naktuinbouw vragen om uw monster te toetsen. Wij hebben hiervoor vaste tarieven in de tarievenlijst, onderdeel ‘Resistentietoetsen’. Het resultaat van deze toets kunt u invullen op de technische vragenlijst bij de aanvraag.