Rasechtheid/raszuiverheid

Naktuinbouw heeft de faciliteiten om diverse onderzoeken uit te voeren aan rassen. Sortimenten worden opgeplant en beschreven op de proeftuin en monsters kunnen worden onderzocht op rasechtheid, raszuiverheid en andere door de inzender aan te geven eigenschappen.

Over dit onderzoek

Naktuinbouw nodigt inzenders van ingezonden materiaal steeds uit om met Naktuinbouwmedewerkers de proeven te bezoeken op een tijdstip dat een goede beoordeling mogelijk is. Naktuinbouw geeft na het onderzoek een schriftelijke beoordeling af.

De keurmeester van Naktuinbouw kan ook een partijbemonstering uitvoeren, zodat u een beoordeling krijgt van de hele partij zaad of planten. De bemonsteringskosten worden separaat in rekening gebracht.

De kosten van deze bepaling hangen af van het aantal gewenste planten. Een standaard aantal zal meestal voldoende zijn om de rasechtheid te bepalen, maar voor het bepalen van de raszuiverheid is een dubbel aantal planten wenselijk.

Voor ui, kroot/rode biet en wortel is ook een proef onder kunstlicht in de winterperiode mogelijk.

Als u meent dat er DNA-onderzoek nodig is om de identiteit van materiaal vast te stellen: ook daarvoor is Naktuinbouw goed toegerust. De combinatie van DNA-onderzoek en onderzoek op de proeftuin is juridisch krachtig. Naktuinbouw Variety Tracer helpt u graag.

Minder zaadbehandelingen toegestaan door afdelingen Keuringen en Rassenonderzoek: Let op bij ontsmet zaad

Tot nu toe accepteren de afdelingen Keuringen en Rassenonderzoek van Naktuinbouw geen ingezonden monsters die behandeld zijn met insecticiden of Thiram. Voor bepaalde onderzoeken kunnen pillen of geprimede zaden minder geschikt zijn. Door herziene EU-uitvoeringsverordeningen zijn er minder middelen die geaccepteerd worden. Een actueel overzicht vindt u hier: Acceptatie ontsmettingsmiddelen op zaad Rassenonderzoek

Vragen?