Regeling verhandeling materiaal van nog niet toegelaten groenterassen - autorisatie

Door de EU-Beproevingszaadregeling is het mogelijk om met toestemming materiaal in de handel te brengen van rassen van groentegewassen die nog niet officieel zijn toegelaten. Autorisatieverzoeken worden geaccepteerd voor alle groenterassen die in aanvraag voor toelating zijn, ongeacht of het uitgangsmateriaal generatief is (zaad) of vegetatief. 

Lijst met de verleende autorisaties

Over dit onderzoek

Naktuinbouw voert deze regeling in Nederland uit voor groentegewassen.
Groentezaden die onder de beproevingszaadregeling vallen zijn herkenbaar aan de opdruk op de verpakking: ‘nog niet in de officiële lijst opgenomen ras’.

Rassen met een aanvraag voor autorisatie krijgen het kenmerk in de EU ‘genotificeerd’. De aanvragen worden dan aan alle EU-lidstaten bekend gemaakt. Bij geen bezwaar volgt doorgaans twee weken later de beslissing tot autorisatie voor één jaar. Verlenging van de autorisatie met maximaal twee jaar is mogelijk.

De door Naktuinbouw verleende autorisatie heeft betrekking op groentezaden die  Nederlandse bedrijven of vestigingen in het verkeer brengen. De bedrijven ontvangen een schriftelijke bevestiging met de autorisatiegegevens.

Tarief

De afdeling Keuringen voert de werkzaamheden voor autorisatie van uw groenteras uit. 

U vindt het tarief in de Tarieven Keuringen 2023 op pagina 12.

Vragen?