Toelatingsonderzoek amateurrassen, instandhoudingsrassen en landrassen

De regels voor het aanmelden en in de handel brengen van landrassen, instandhoudingsrassen en amateurrassen wijken af van die voor gangbare rassen. 

Dit zijn bijvoorbeeld oude landrassen die niet aan de voorwaarden van uniformiteits- of cultuurwaarde voldoen of rassen die ontwikkeld zijn voor de teelt onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld voor volkstuintjes. De financiële omzet daarvan is soms zo gering dat de kosten van het DUS-onderzoek niet terugverdiend kunnen worden. 

Aanmelden doet u via de website van de Raad voor Plantenrassen

Vragen?