Helpdesk DUS-onderzoek

Afdeling Rassenonderzoek van Naktuinbouw beheert een helpdesk waar u terecht kunt met al uw praktische en technische vragen rondom Kwekersrecht en DUS-onderzoek (Distinctness, Uniformity en Stability van een ras) in landbouwgewassen, siergewassen en groenten.

De helpdesk is gerelateerd aan een team van deskundigen dat graag bereid is u te adviseren en van dienst te zijn. U kunt ons met uw vragen bereiken via Help Desk for DUS testing