Lees voor

Opleiding Veldinspectie plantaardig uitgangsmateriaal

In deze opleiding maakt u kennis met de basisprincipes van veldinspectie. U leert risico’s te identificeren, te analyseren en beheersmaatregelen te formuleren. U oefent met het uitvoeren van een inspectie. Ook hoe u een representatief monster neemt en afwijkingen beoordeelt. U wordt zich bewust van het belang van goede hygiëne.

Na afloop van de opleiding bent u in staat om een betrouwbare uitspraak te doen met betrekking tot een perceel, dat representatief is voor de (zaad-)productie.

Startdatum: Bij voldoende interesse zal er in 2024 een nieuwe datum worden ingepland 

Voor wie?

Field inspectors van bedrijven in plantaardig uitgangsmateriaal.

Datum en locatie

Duur: Deze training bestaat uit twee lesdagen (theorie en praktijk) en wordt op de derde dag afgesloten met een bekwaamheidsproef van ca. 1,5 uur per persoon.

Datum 2024 zal nog worden ingepland 

Lestijd: van 09.00 tot ca. 17.00 uur.

Locatie: Naktuinbouw, Roelofarendsveen

Programma
Onderwerpen die in deze opleiding worden behandeld:

  • Het belang en de plaats van veldinspectie in de productieketen
  • Kwaliteitseisen en -borging veldinspectie
  • Veldinspectie proces: benadering, systematiek en rapportage elementen
  • Competenties van een veldinspecteur
  • Plantaardig uitgangsmateriaal (rasechtheid, raszuiverheid en onkruiden)
  • Ken uw vijand: ziekten en plagen in plantaardig uitgangsmateriaal
  • Risico analyse
  • Bemonstering van planten; het nemen van een representatieve steekproef
  • Hygiëne basisprincipes

Theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten.

Tarief
Opleidingstarief 2024 wordt nog bekend gemaakt.

Dit tarief is exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.

Op beide lesdagen verzorgen we koffie/thee en de lunch.

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij een goed resultaat ontvangt u een certificaat.

Vragen?
Team Opleidingen (071) 332 62 70 / opleidingen@naktuinbouw.nl