Koppelen met e-CertNL en inlezen gegevens in e-CertNL

Het is ook mogelijk het eigen ERP-systeem te koppelen aan e-CertNL. Dit kan op diverse niveaus. Informatie hierover is terug te vinden op de site van Floricode.

Laatste update 23-12-2020


Voor vragen kunt u e-mailen met de helpdesk. Zij zullen dan via de NVWA de antwoorden proberen te geven.

Ook is het mogelijk om alleen de orderregel-gegevens in e-CertNL in te lezen. Dit kan via het uploaden van een CSV-bestand. Een bestaande aanvraag kan dan gekopieerd worden en de orderregel-gegevens kunnen dan ingelezen worden. Het CSV-bestand bestaat onder andere uit data die uit het bedrijfseigen systeem gehaald worden.

Linken

Vragen en antwoorden

Hoe kan ik een CSV-bestand maken?
Hoe kan ik het CSV-bestand inlezen in de aanvraag?
Niet alle velden worden door het CSV-bestand gevuld. Hoe kan ik het CSV-bestand aanvullen?

1. Hoe kan ik een CSV-bestand maken?

 • Download het bestand Blanco CSV.csv.
 • Maak een uitdraai uit het eigen systeem van product en aantal.
 • Kopieer de benodigde informatie in het CSV-bestand.
 • Vul per regel de juiste waardes in voor de kolommen die geen standaardwaarden hebben (gewas-hoeveelheid enz.).
 • Verander kolom eenheid naar tekstopmaak en waarde 081.
 • Kopieer de waarden van de overige kolommen (die met standaardwaarden gevuld kunnen worden) door over alle regels.
 • Opslaan als CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv) op uw eigen computer.

2. Hoe kan ik het CSV-bestand inlezen in de aanvraag?

 • Kopieer een bestaande aanvraag van dezelfde ontvanger/bestemming. Kopieer alle gegevens behalve de orderregels en orderregel hoeveelheden.
 • E-CertNL kopieer aanvraag
 • Vul tabbladen ‘zending-zekerheden-inspecties’ en ‘documenten’ in (indien aanvraag is gekopieerd is het een kwestie van ingevulde waarden controleren).
 • Gewasgegevens (CSV-bestand van eigen computer) inlezen op orderregelniveau door te importeren en dan het bestand op uw computer op te zoeken.
 • Loop voor de zekerheid de eerste keren de aanvraag nog even door of alles is ingevuld.
 • Aanvraag afronden met inspectie aanvragen en afgifte documenten.

3. Niet alle velden worden door het CSV-bestand gevuld. Hoe kan ik het CSV-bestand aanvullen?

 • Mochten niet alle velden ingevuld worden door het CSV-bestand, dan kunt u het CSV-bestand uitbreiden met andere exportkenmerkeisen en hun waarden Uitleg symbolen e-CertNL.
  Vul de velden die niet in het CSV-bestand staan handmatig in met gewenste waarde en sla deze orderregel op.
 • Ga naar tabblad ‘orderregel’.
 • E-CertNL tabblad Orderregel-CSV
 • Klik op exporteer alle regels.
  E-CertNL exporteer alle orderregels E-CertNL exporteer orderregels en open

 • De hele aanvraag wordt geopend in XML. Een XML-reader zit meestal op de PC. Zo niet, dan moet u deze eerst installeren. Bijvoorbeeld XML Notepad.

 • E-CertNL XML Notepad

 • Hierboven ziet u de velden die in een CSV-bestand kunnen komen. Voorbeeld NETTO_HOEVEELHEID X 2
  Dit houdt in dat de kolomkop heet x/ NETTO_HOEVEELHEID en de waarde is 2. Zo kunnen alle export kenmerkeisen toegevoegd worden. Indien u wilt weten welke waarden er in de velden kunnen (indien het geen vrije tekstvelden zijn), kan dit op dezelfde manier worden gedaan.