Toelatings- en kwekersrechtonderzoek

Heeft u een nieuw ras?

Dan kan u nationale toelating en/of Nederlands kwekersrecht aanvragen bij de Raad voor plantenrassen. Om dit toe te kennen moet uw ras onderzocht worden op onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. Dit is het DUS-onderzoek (Distinctness, Uniformity and Stability).

Over dit onderzoek

Naktuinbouw voert, in opdracht van de Raad voor plantenrassen of het CPVO, het DUS-onderzoek uit.

Procedure

Uw aanvraag dient u in bij de Raad voor plantenrassen.
Op de website van de Raad voor plantenrassen vindt u alle benodigde formulieren en informatie:

  •  het aanvraagformulier
  •  de TQ (het technische beschrijvingsblad van het desbetreffende gewas)
  •  de inzendeisen (uiterste inzenddatum voor de aanvraag en voor het materiaal)

Aanmelden

Om uw ras te registreren en/of te beschermen kunt u toelating en/of Nederlands kwekersrecht aanvragen bij de Raad voor plantenrassen. Op de website van de Raad vindt u de nodige formulieren. 

Om uw ras te beschermen met Europees kwekersrecht vraagt u het onderzoek aan bij het CPVO. Als u rechtstreeks bij het CPVO aanmeldt, kunt u op de TQ (het technische beschrijvingsblad) van het CPVO aangeven dat u het onderzoek door Naktuinbouw wil laten uitvoeren. U kunt ook het CPVO vragen om het onderzoeksrapport voor Nederlands kwekersrecht over te nemen. Let op: om groenterassen te kunnen verhandelen is ook altijd toelating nodig. U kunt voor uitleg contact zoeken met een medewerker van de afdeling Rassenonderzoek.

Vragen?