Maken pre-exportcertificaat

Om verklaringen vanuit Nederland mee te kunnen geven naar een andere EU lidstaat, om vandaaruit te kunnen exporteren naar een derde land, kan in e-CertNL een pre-exportcertificaat opgemaakt worden. Hier kan ook een waarmerking van het document aangevraagd worden. Hieronder wordt beschreven hoe het opmaken van een pre-exportcertificaat, in zowel zaaizaden als bomen jonge planten, in zijn werk gaat.

Laatste update 16-9-2021

Linken

U wilt een aanvraag maken

Het opmaken van een pre-exportcertificaat komt grotendeels overeen met het opmaken van een "gewoon" exportcertificaat.
Hieronder staat kort beschreven hoe de opmaak van een pre-exportcertificaat in zijn werk gaat.

e-CertNL openen:

 • Ga naar e-CertNL
 • Log in met uw e-Herkenning
 • Open de applicatie ‘bomen jonge planten’ of 'zaaizaden'

Nieuwe aanvraag maken:
Via de knop ‘nieuwe aanvraag’ kunt u een nieuwe aanvraag maken.

 • Voer de exportdatum in
 • Klik op het lege vakje van ‘land van bestemming’ en voer hier Nederland in, klik op 'volgende'
 • Klik op ‘bewaar’
 • ‘Verstrekking documenten’ komt in beeld. Dit moet altijd op lokaal staan.
 • Klik op volgende
 • Vul in het scherm ‘documenten’ voor Fytosanitair Pre-exportcertificaat model 11 een 1 in en druk op volgende.
 • Voer de transportgegevens in. De verschepingsdatum is de datum die op het pre-certificaat komt te staan als waarmerkdatum.
 • Kies bij transportmiddel het vervoersmiddel en klik op bewaar.
  Al deze gegevens staan op het tabblad ‘zending’.
   
 • Linksboven vindt u het aanvraagnummer.
 • De exportdatum heeft u al eerder ingevuld.
 • De handelseenheid mag u op dit tabblad invullen, dit is niet verplicht. U kunt dit verder specificeren op orderregelniveau.
 • Daarna voert u het ‘adres exporteur’ in. Dit kunt u doen via het plusje wat ernaast staat. Hier kunt u ook een code invullen voor een volgende keer. Dan kan door op het witte vakje te klikken een keuze maken.
 • Dan vult u de ‘IBP Inspectielocatie’ in. Door op vakje te klikken kunt u een keuze maken. Staat het adres dat u wilt gebruiken voor de inspectie er niet tussen? Vul dan het digitale formulier in. De planning koppelt dan de locatie. Let op: hier gaat een nachtrun overheen, dus vraag dit tijdig aan. Let wel als het pre-exportcertificaat op afstand gewaarmerkt moet worden hier kiezen voor ‘Waarmerken kantoor Naktuinbouw FZI'
 • ‘Adres consignee’ moet ook nog ingevuld worden. Ook hier kunt u op het plusje klikken om het toe te voegen. U kunt het een code geven en voor een volgende keer op het witte vakje klikken en een keuze maken.

  Scrol dan naar beneden naar ‘certificaatkenmerken’.
 • Het is hier verplicht om de IBP-productgroep in te vullen. Dit is van toepassing voor o.a. het kwalificatiesysteem van Naktuinbouw.
 • De transportgegevens heeft u al eerder ingevuld.
 • Als u alles heeft ingevuld, kunt u op ‘bewaar’ klikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabblad orderregel

 • Op het tabblad ‘orderregel’ specificeert u de producten. Klik op 'nieuwe orderregel'. (in geval van csv upload dan 'importeer')
 • Is op zendingsniveau niet de handelseenheid ingevuld? Dan kan dit op dit tabblad ingevuld worden.
 • Daarna kunt u de productnaam invullen. Dat is de botanische naam. Klik op het vakje om te beginnen met typen. Er komen dan diverse opties naar boven. Daar kunt u dan op klikken.
 • U ziet wederom 'IBP-inspectielocatie' staan. Voer hier de gewenst inspectielocatie in.
 • Bij ‘certificaatkenmerken’ kunt u, indien geëist, de behandeling invullen. Dit kan bij ‘treatment’. En naar aanleiding van de soort behandeling kunt u de overige informatie ook invullen. 
 • Kies in CBN bij Land finale bestemming het derde land in waarnaartoe de collega EU lidstaat het gaat exporteren. Voor CZZ is dit niet aan de orde.
 • Daarna komt onderaan ook het kopje ‘Exporteiskenmerken’. Dit verschilt per product welke er tevoorschijn komen. Deze velden moeten altijd ingevuld worden. Dit is de basis voor het ophalen van de eisen en dekkingen.
 • Heeft u alles ingevuld? Klik op ‘bewaar’.

Tabblad zekerheden

 • Via de knop zekerheden worden de eisen en dekkingen geactiveerd.
 • Als u op de knop ‘controleer zekerheden’ heeft geklikt, kunnen er eisen naar boven komen die nog niet zijn gedekt.
 • Daarnaast geven ze ook aan als eis ‘vraag inspectie aan’. Dit doen we bij het volgende tabblad. De inspectie kan pas, in geval van een pre-exportcertificaat, aangevraagd worden na invulling tabblad documenten.
 • Let op: als de knop ‘beheer eigen zekerheden’ oplicht dan is dit ook verplicht om nader te specifiëren.

Tabblad documenten

Bij dit tabblad kunt u het pre-certificaat oproepen en activeren. Eerst dienen echter de juiste verklaringen gekozen te worden.

 • Klik op verklaringsteksten en kies de gewenste verklaring(en). Deze moet door de EU lidstaat aan u zijn doorgegeven. De gekozen verklaring bepaalt welke dekkingen nodig zijn om de verklaringen te kunnen afgeven en of er wel/geen inspectie moet plaatsvinden. Zie voor toelichting onze pagina over het pre-exportcertificaat.
 • Klik na het aanvinken op 'bewaar'
 • Om het pre-exportcertificaat te activeren kunt u rechts onderin, het lichtblauwe vakje, akkoord gaan met de voorwaarden.
 • Klik dan op ‘vraag afgifte documenten aan’.
 • Hier vult u de afgifteplaats in en klikt u op ‘vraag aan’.
 • Om het te checken kunt u het sjabloon openen. Rechtsboven op het pre-exportcertificaat staat een PCNU-nummer.
 • Het voorbeeld kunt u openen door op het icoontje van PDF te klikken.

Tabblad inspecties

 • Hier kunt u de inspectie aanvragen. Vul de gegevens in en klik op ‘inspecties aanvragen’.
  Let wel als het pre-exportcertificaat op afstand gewaarmerkt moet worden dan moet de locatie ‘Waarmerken kantoor Naktuinbouw FZI' zijn.
 • Als de inspectie op de juiste wijze is aangevraagd, komt er een ExternID-nummer naar boven. U weet dan dat de inspectie ook daadwerkelijk bij de planning is binnen gekomen.
 • Het tijdstip moet vermeld worden met een dubbele punt ertussen.
 • Zie export en importinspectie aanvragen.
 • Hier kunt u ook de inspectielijst + handwijzer oproepen voor de keurmeester.

Indien op ue eigen locatie; Print hier het pre-exportcertificaat in drievoud uit (op wit A4 papier) en biedt dit aan de keurmeester aan.
Indien waarmerken op afstand hoeft u na activering van het pre-exportcertificaat en het aanvragen van de inspectie niets te doen. het pre-exportcertificaat zal per post worden verstuurd.

Andere vraag?