Nationale protocollen boomgewassen

Naktuinbouw maakt in het DUS-onderzoek gebruik van CPVO-protocollen, UPOV-richtlijnen en, als die niet beschikbaar zijn, van nationale toetsprotocollen. De inhoud van die nationale protocollen vindt u op de website van de Raad voor plantenrassen.