Lees voor
Sluiten

Terug naar overzicht

Afscheidsbijeenkomst voor Agnes van Ardenne

Publicatiedatum: 20 september 2023

Naktuinbouw nam op vrijdag 15 september afscheid van bestuursvoorzitter Agnes van Ardenne. Tijdens een bijeenkomst blikten aanwezigen uit bestuur, sectorraden, Raad voor plantenrassen, directie, MT en ondernemingsraad terug op de ruim 6,5 jaar dat zij de voorzittershamer hanteerde.

Actieve bestuurder

Waarnemend voorzitter Wim Nijssen sprak een bestuurlijk dankwoord uit. Hij stond stil bij de keren dat hij Agnes ontmoette in de periode dat zij nog politiek als Tweede Kamerlid van het CDA actief was. Ook memoreerde hij de vele onderwerpen die in de afgelopen jaren op de bestuurstafel langskwamen. In haar bestuursperiode bij Naktuinbouw was Agnes nog enkele jaren waarnemend burgemeester van de gemeente Westland en actieve bestuurder van de Tafel Leven Lang Ontwikkelen in het onderwijs. Hij schetste haar als een positief en gemotiveerde voorzitter die niet voor een kleintje vervaard was.

Duidelijke visie op Naktuinbouw

Vervolgens sprak John van Ruiten namens directie en management. Hij gaf aan dat met de komst van Agnes een andere bestuurscultuur binnen Naktuinbouw ontstond. Agnes was een voorzitter met een duidelijke visie op Naktuinbouw. Hij stond nog even stil bij de discussies die leidden tot een mooi pakket en goede balans aan publiek/privaat werk. Vooral zag hij de trots van Agnes op Naktuinbouw en diens gepassioneerde en deskundige medewerkers. Vakmensen die staan voor kwaliteit in hun werk. John sloot af met een groot woord van dank aan Agnes voor alle zaken die zij in gang heeft gezet.

Luisterend oor

Tenslotte voerde Jenneke Weijermars vanuit de ondernemingsraad, namens de medewerkers, het woord. Zij onderstreepte dat de ondernemingsraad de gesprekken met de bestuursvoorzitter waardeerde. Waarin Agnes duidelijk haar mening gaf en goed naar de inbreng van de OR-leden luisterde. Ook Jenneke wenste Agnes nog mooie jaren en sprak de hoop uit dat Agnes met plezier op haar Naktuinbouw-periode terugkijkt.

Gedurende een geanimeerde receptie werden nog diverse cadeaus overhandigd en mooie herinneringen opgehaald. 

Terug naar overzicht