Lees voor
Sluiten

Terug naar overzicht

Agnes van Ardenne treedt op 1 september terug als voorzitter van het bestuur van Naktuinbouw

Publicatiedatum: 21 juli 2023

Agnes van Ardenne, voorzitter van het bestuur van Naktuinbouw, heeft haar vertrek aangekondigd. Zij legt haar functie per 1 september 2023 neer.

Agnes gaf vanaf januari 2017 met veel bezieling en grote betrokkenheid inhoud aan haar rol als bestuursvoorzitter. De reden om op het vertrek te anticiperen is een persoonlijke beslissing.

Agnes in een toelichting op haar besluit: “het was mij zowel een voorrecht als een plezier om een aantal jaren met bestuur, directie en sectorraden te mogen samenwerken. Sinds mijn netvliesoperatie vorig jaar zomer is het mij echter onmogelijk de vergaderingen scherp en daadkrachtig voor te zitten. Dit is niet in het belang van Naktuinbouw. Ik ga ervan uit dat het bestuur erin slaagt een goede opvolger te vinden”.

Naktuinbouw is Agnes dankbaar voor haar leiderschap en het op succesvolle wijze inhoud geven aan haar rol als voorzitter van het bestuur en de drie sectorraden. Haar inspanningen en visie hebben het Naktuinbouw van vandaag mee vorm gegeven. Bestuur en directie hebben begrip maar vooral respect voor haar genomen besluit, ook al zal Agnes’ bijdrage worden gemist. Wat de opvolging van Agnes betreft heeft het bestuur de benodigde voorbereidingen in gang gezet om een vlotte overgang te verzekeren. Vicevoorzitter Wim Nijssen neemt tijdelijk de taken van de voorzitter waar.

Terug naar overzicht