Lees voor

Terug naar overzicht

ELISA-toetsen worden vervangen door PCR-toetsen

Publicatiedatum: 1 mei 2024

Vanaf de tweede helft van 2024 vervangen we geleidelijk de ELISA-toetsen op plantmateriaal door PCR. Dit gebeurt meestal per familie. Zodra alle virustoetsen voor een familie (of gewas) met PCR getoetst kunnen worden, kunt u de ELISA-toets hiervoor niet meer aanvragen. Door per familie van ELISA naar PCR over te gaan, is het voor iedereen duidelijk met welke uniforme methode we de toetsen uitvoeren.

Waarom wijzigen we de toetsmethode?

Er zijn een aantal redenen waarom Naktuinbouw de ELISA-toetsen gaat uitfaseren:

  • Er zijn steeds minder goede ELISA antilichamen beschikbaar die voldoen aan Naktuinbouw kwaliteitscriteria. Dit leidt tot meer herhalingen van toetsen en vertraging van toetsuitslagen.
  • PCR is robuuster dan ELISA-toetsen. Monsters mogen uit meer bladeren bestaan dan bij ELISA, maar we blijven ook de service voor twee bladeren aanbieden.
  • Er is meer automatisering en robotisering mogelijk bij PCR, wat leidt tot zekerheid van capaciteit en doorlooptijden.
  • Beginnende en/of latente infecties zijn meetbaar, welke met ELISA niet aangetoond kunnen worden.
  • De monstername wordt makkelijker door de uniforme toetsmethode. Hierdoor is het niet meer nodig om voor verschillende virussen aparte monsters te nemen (uitgezonderd voor Potyvirus).

Als bijkomend voordeel kunnen we met PCR sneller inspringen op ontdekkingen van nieuwe pathogenen.

Lees in ons vorige bericht het verschil tussen ELISA en PCR.

 

Naktuinbouw Laboratoria ondersteunt de sector

Om de sector te ondersteunen blijft Naktuinbouw Laboratoria nieuwe PCR-toetsen ontwikkelen. Deze toetsen ondersteunen een juiste diagnose op planten met symptomen of juist het controleren op en garanderen van vrijheid van bepaalde pathogenen.

Terug naar overzicht