Lees voor

Terug naar overzicht

We toetsen steeds meer met RT-PCR

Publicatiedatum: 10 april 2024

Het toetsen van plantmateriaal op virussen wordt bij Naktuinbouw in veel gevallen gedaan met een ELISA-toets. Naast ELISA hebben we ook (real-time) PCR-testen beschikbaar. De komende periode wordt ons aanbod in (real-time) PCR-testen steeds groter.

Wat is een ELISA-test?

ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) wordt vooral gebruikt bij toetsing op virussen. Een virusdeeltje bestaat uit genetisch materiaal met daaromheen een beschermende eiwitmantel. Het is een immunochemische reactie. Alle immunochemische bepalingen zijn gebaseerd op hetzelfde principe: de specifieke binding tussen antigeen en antistof. De ELISA-toetsmethode detecteert deze eiwitmantel.

Wat is een (real-time) PCR-test?

De (real-time) PCR-toetsmethode detecteert de genetische code van het organisme waarop wordt getoetst. Bij afwezigheid van de gezochte genetische code krijgt u een grote mate van zekerheid dat het organisme niet aanwezig is.

Voordelen van de PCR-test:

  • Minder afhankelijk van kwaliteit antisera
  • Minder afhankelijk van beschikbaarheid leveranciers.
  • PCR geeft daarnaast een hoge sensitiviteit en specificiteit. Het kan worden gebruikt om meerdere doelen tegelijk te detecteren.
  • En bij veranderingen in pathogenen of variatie in pathogenen kan er sneller op ingespeeld worden.

Wanneer ELISA, wanneer PCR?

ELISA wordt voornamelijk gebruikt voor eiwitdetectie, terwijl PCR wordt gebruikt voor de detectie van DNA/RNA. De keuze tussen deze twee technieken werd tot op heden altijd gebaseerd op de beschikbaarheid van kwalitatief goede antisera voor ELISA. Bij afwezigheid hiervan werd altijd een PCR ontwikkeld.

Houd de komende periode onze nieuwsbrief in de gaten

Om de sector te ondersteunen blijft Naktuinbouw Laboratoria nieuwe PCR-toetsen ontwikkelen. Deze toetsen ondersteunen een juiste diagnose op planten met symptomen of helpen bij het controleren op en garanderen van vrijheid van bepaalde pathogenen.

Terug naar overzicht