Gebruik derdelandensynoniem(en)

U kunt voor uw ras een derdelandensynoniem gebruiken in een land buiten de EU. 

Over dit onderzoek

Een derdelandensynoniem is een bij Naktuinbouw gedeponeerde synoniembenaming voor een ras dat wordt gebruikt voor aflevering buiten de EU. Dit ras is óf ingediend als aanmelding voor toelating in een lidstaat van de EU óf is toegelaten binnen de EU. De in dit systeem gebruikte synoniemnamen toetst Naktuinbouw op de gebruikelijke voorwaarden, als voor toelating tot het handelsverkeer binnen de EU. Het motief voor een toetsing is te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat.

Voorwaarden voor acceptatie derdelandensynoniem

  1. Bedrijven vragen derdelandensynoniemen (met het Aanvraagformulier derdelandenlandensynoniem) aan bij Naktuinbouw, onder opgave van het beoogde derde land of afzetgebied.
  2. Verzoeker hoeft geen instandhouder van het ras te zijn, mits de verzoeker het (basis)zaad van het betreffende ras op reglementaire wijze heeft verkregen.
  3. Het ras is of ingediend als aanmelding voor toelating binnen de EU, of is toegelaten tot het handelsverkeer binnen de EU.
  4. Gebruik van een derdelandensynoniem is niet mogelijk als deze in aanvraag is voor de Interne lijst van Naktuinbouw, of is ingeschreven op die lijst.
  5. Rassen waarvoor in een UPOV-land een kwekersrechtaanvraag loopt of kwekersrecht werd verleend, zijn uitgesloten voor een derdelandensynoniem in alle UPOV-landen; tenzij de UPOV-naam van het ras niet gebruikt mag worden in het UPOV-land waarnaar verhandeld wordt.
  6. Per derde land wordt slechts één benaming geaccepteerd per bedrijf.
  7. De synoniemnaam voldoet aan de EU-naamgevingsregels zoals deze gelden voor een aanvraag voor toelating tot het verkeer in de EU. Is een rasnaam bezwaarlijk omdat deze al buiten de EU op een nationale lijst staat, dan kan deze – ook al is de naam bezwaarlijk - mogelijk toch geaccepteerd worden onder door Naktuinbouw te bepalen voorwaarden.
  8. Naktuinbouw informeert de instandhouder(s) over aanvragen voor synoniemnamen indien deze aanvragen niet van de instandhouder afkomstig zijn. Als de instandhouder op grond van bovenstaande voorwaarden bezwaren ziet kan hij/zij Naktuinbouw daarover informeren.

Vragen?