Interne lijst

Een groenteras dat uitsluitend bedoeld is voor de afzet naar zogenaamde derde landen (niet EU-lidstaten), hoeft u niet te registreren voor opname op de EU-rassenverkeerslijst.

Over dit onderzoek

In plaats van registratie op de EU-rassenverkeerslijst kunt u een ras laten opnemen op de Interne lijst van Naktuinbouw. 

Voorwaarden voor acceptatie Interne Lijst aanvragen

  • Zaad wordt verhandeld buiten Europa. Vermelding land of afzetgebied is niet verplicht.
  • Een aanvraag kan alleen ingediend worden voor rassen die niet in aanvraag zijn voor toelating of zijn toegelaten tot het handelsverkeer binnen de EU.
  • Vermelding van de juiste voorlopige aanduiding (breeders' reference) is verplicht.
  • Opname op de Interne Lijst is voor een periode van 5 jaar.
  • Na 5 jaar kan een deze periode verlengd worden met nog een periode van 5 jaar.
  • De voorgestelde rasnaam voldoet aan de CPVO-naamgevingsregels zoals deze gelden voor een aanvraag voor toelating tot het verkeer in de EU.
  • Niet-(EU)registratieplichtige groentegewassen worden niet opgenomen op de Interne Lijst.

Zie het nieuwsbericht van december 2021.

Aanmelden

Gebruik het Aanvraagformulier Interne Naktuinbouw-lijst. Tevens dient u een technisch beschrijvingsblad van het ras in te sturen (een zgn. TQ).

Met ingang van 1 januari 2022 hoeft er geen monster meer ingestuurd te worden. 

Vragen?