Organisatie operationeel

Naktuinbouw heeft drie grote afdelingen voor de uitvoering van onze werkzaamheden: Keuringen, Laboratoria en Rassenonderzoek.

Waarom Naktuinbouw?

Elk bedrijf dat teeltmateriaal in Nederland wil verkopen, moet zich voor registratie aanmelden bij een keuringsdienst. Er zijn vier plantaardige keuringsdiensten in Nederland. Drie voor teeltmateriaal (zaaizaad en plantgoed): Naktuinbouw voor teeltmateriaal van bloemen, groenten en bomen, de BKD voor bloembollen en de NAK voor landbouwgewassen zoals, aardappel, granen en grassen. En één keuringsdienst voor zogenoemde eindproducten zoals groenten en fruit, zoals deze in de supermarkt en bij de groenteboer liggen: het Kwaliteitscontrolebureau (KCB).

De NVWA houdt toezicht op gezondheid en kwaliteit van al het voedsel en waren in Nederland. De NVWA zorgt vanuit het ministerie van EZ bij de keuringsdiensten voor de controle op de uitvoer en het naleven van protocollen (regels) en toetsen.

Wat zijn de taken van Naktuinbouw?

In het wettelijke keuringssysteem gelden de voorschriften van de Europese richtlijnen voor het in de handel brengen van teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen. Deze richtlijnen staan in de Nederlandse wetgeving via de Zaaizaad- en plantgoedwet. We werken onpartijdig en onafhankelijk.

Naktuinbouw is als enige organisatie in Nederland door de overheid aangewezen om rassen van groente-, landbouw- en sierteeltgewassen te beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS-onderzoek) voor registratie en/of kwekersrecht (die plaatsvindt via de Raad voor plantenrassen).

Naktuinbouw kent ook vrijwillige kwaliteitskeuringen. Die vullen de wettelijke keuringen aan of gaan qua normen verder dan de wettelijke richtlijnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezondheidskwaliteitsbepalingen van teeltmateriaal en onderzoek naar rasidentiteit en raszuiverheid. De deelnemers zijn meestal producenten van teeltmateriaal. Naktuinbouw richt zich daarnaast op kwaliteitsbevordering. Die werkzaamheden doen wij voor bedrijven uit de hele tuinbouwketen, ook buiten Nederland.

Lees hier de algemene folder over de werkzaamheden van Naktuinbouw.

Hoe ziet de organisatie van Naktuinbouw er uit?

Naktuinbouw heeft de uitvoering van werkzaamheden in de sector in drie grote afdelingen georganiseerd: Keuringen, Laboratoria en Rassenonderzoek. Daarnaast is er een afdeling Financiën & Middelen voor de financiële administratie, de ict en de receptie. En een afdeling Kennis & Competentieontwikkeling voor opleidingen & workshops waarin we onze kennis met de sector delen, maar ook personeelszaken, communicatie en kwaliteitszorg.

Naktuinbouw als kenniscentrum

Naktuinbouw doet meer dan keuren en inspecteren, laboratoriumonderzoek en rassenonderzoek. Naktuinbouw is ook een kenniscentrum. Specialisten bij Naktuinbouw delen hun kennis met overheid en het bedrijfsleven. Zij verstrekken informatie en geven opleidingen en workshops over allerlei onderwerpen die met hun werk te maken hebben.

Bij Naktuinbouw komen veel mensen op bezoek om te zien wat specialisten daar doen en om hiervan te leren. Zij zijn afkomstig uit binnen- en buitenland. Ook komen er veel scholieren van basis- en middelbare scholen en studenten van hogescholen en universiteiten een kijkje nemen.

Naktuinbouw werkt internationaal mee in projecten om landen en collega-organisaties te ondersteunen die hun keuringssystemen willen verbeteren met het opzetten van testlaboratoria of helpt landen die ook een kwekersrechtsysteem willen invoeren.

Wie maken er gebruik van Naktuinbouw?

Bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven zijn veredelaars, vermeerderaars en plantenkwekers.

Wij voldoen aan internationale standaarden

De werkwijzen van Naktuinbouw voldoen aan internationale standaarden. Wij zijn onder meer geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en de International Seed Testing Association, de ISTA en CPVO.

Geschiedenis van Naktuinbouw

Naktuinbouw is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige keuringsdiensten NAKB, NAKS en NAKG. NAKB richtte zich op de bomen, NAKS op de siergewassen en NAKG op de groentegewassen. Als één organisatie houdt Naktuinbouw zich nu bezig met het controleren van teeltmateriaal in gewassen in bloemen, groenten en bomen.

Geschiedenis van keuringsdiensten

Al in de tweede helft van de negentiende eeuw zetten tuinders de eerste stappen voor het garanderen van kwaliteit van zaad en plantmateriaal om meer opbrengsten te krijgen. In 1861 wordt in Boskoop een vereniging opgericht voor fruitgewassen en later ook siergewassen. Voor de landbouw vindt in 1888 de eerste veldkeuring plaats. In 1895 wordt er een keuringscommissie opgericht voor bomen. In 1932 wordt de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen opgericht (NAK). Deze keuringsdienst verzorgt de keuring van landbouwzaden. In 1941 wordt de keuringsdienst voor groentezaden opgericht (NAKG). In 1943 en 1947 volgen de keuringsdiensten voor siergewassen (NAKS) en boomkwekerijgewassen (NAKB).

Hier kun je nog meer filmpjes over het werk van Naktuinbouw bekijken.