Organisatie operationeel

Naktuinbouw heeft drie grote afdelingen voor de uitvoering van onze werkzaamheden: Keuringen, Laboratoria en Rassenonderzoek.

Waarom Naktuinbouw?

Elk bedrijf dat teeltmateriaal in Nederland wil verkopen, is bij wet verplicht zich voor registratie aan te melden bij een keuringsdienst. Er zijn vier plantaardige keuringsdiensten in Nederland. Drie daarvan zijn er voor teeltmateriaal (zaaizaad en plantgoed). Dit zijn Naktuinbouw voor teeltmateriaal van bloemen, groenten en bomen, de BKD voor bloembollen en de NAK voor landbouwgewassen zoals, aardappel, granen en grassen. Eén keuringsdienst is er voor zogenoemde eindproducten zoals groenten en fruit: het Kwaliteitscontrolebureau (KCB).

De NVWA ziet toe op gezondheid en kwaliteit van al het voedsel en waren in Nederland. De NVWA zorgt vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij de keuringsdiensten voor de controle op de uitvoer en het naleven van protocollen (regels) en toetsen.

Wat zijn de taken van Naktuinbouw?

Met keuringen en toetsen beoordeelt Naktuinbouw de identiteit, kwaliteit en gezondheid van teeltmateriaal.

Om teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen te kunnen verhandelen moet het voldoen aan voorschriften van de Europese richtlijnen. Deze richtlijnen staan in de Nederlandse wetgeving in de Zaaizaad- en plantgoedwet. Naktuinbouw zorgt voor de controle op de uitvoer en het naleven van deze wet. We werken onpartijdig en onafhankelijk.

Naktuinbouw is als enige organisatie in Nederland door de overheid aangewezen om rassen van groente-, landbouw- en sierteeltgewassen te beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS-onderzoek) voor registratie en/of kwekersrecht. De aanvraag hiervoor vindt plaats via de Raad voor plantenrassen.

Vrijwillige kwaliteitskeuringen vullen de wettelijke keuringen aan. Of gaan qua normen verder dan de wettelijke richtlijnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezondheidskwaliteitsbepalingen van teeltmateriaal en onderzoek naar rasidentiteit en raszuiverheid. De deelnemers aan de systemen voor vrijwillige kwaliteitskeuringen zijn meestal producenten van teeltmateriaal. Naktuinbouw richt zich daarnaast op kwaliteitsbevordering. Dit werk doen wij voor bedrijven uit de hele tuinbouwketen, ook buiten Nederland.

Lees hier de Corporate folder over de werkzaamheden van Naktuinbouw.

Hoe ziet de organisatie van Naktuinbouw er uit?

De uitvoering van ons werk in de sector is in drie grote afdelingen georganiseerd: Keuringen, Laboratoria en Rassenonderzoek. Daarnaast is er een afdeling Financiën & Middelen voor de financiële administratie, de ict en de receptie. De afdeling Kennis & Competentieontwikkeling zorgt voor personeelszaken, communicatie en kwaliteitszorg. Daarnaast ontwikkelen we opleidingen en trainingen. Hierin delen we onze kennis met de sector.

Flyer Veelgestelde vragen kwekersrecht_octrooirecht
Flyer Begrippenlijst kwekersrecht octrooirecht
Folder Keuringen (pdf)
Folder Laboratoria 

Naktuinbouw als kenniscentrum

Naktuinbouw doet meer dan keuren en inspecteren, laboratoriumonderzoek en rassenonderzoek. Naktuinbouw is ook een kenniscentrum. Specialisten bij Naktuinbouw delen hun kennis met overheid en het bedrijfsleven. Zij verstrekken informatie en geven opleidingen en trainingen over allerlei onderwerpen die met hun werk te maken hebben.

Bij Naktuinbouw komen veel mensen op bezoek om te zien en te leren van wat specialisten doen. Zij zijn afkomstig uit binnen- en buitenland. Ook komen er veel scholieren van basis- en middelbare scholen en studenten van hogescholen en universiteiten een kijkje nemen.

Naktuinbouw werkt internationaal mee in projecten. Hierin willen we landen en collega-organisaties ondersteunen met het verbeteren van hun keuringssystemen, het opzetten van testlaboratoria of bij het invoeren van een kwekersrechtsysteem.

Wie maken er gebruik van Naktuinbouw?

Bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven zijn veredelaars, vermeerderaars en plantenkwekers.

Wij voldoen aan internationale standaarden

De werkwijzen van Naktuinbouw voldoen aan internationale standaarden. Wij zijn onder meer geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en de International Seed Testing Association, de ISTA en CPVO.

Geschiedenis van Naktuinbouw

Naktuinbouw is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige keuringsdiensten NAKB, NAKS en NAKG. NAKB richtte zich op de bomen, NAKS op de siergewassen en NAKG op de groentegewassen. Als één organisatie houdt Naktuinbouw zich nu bezig met het controleren van teeltmateriaal in gewassen in bloemen, groenten en bomen.
Bekijk de pdf van het boek Naktuinbouw In dienst van kwaliteit (2009).

Bekijk de film Naktuinbouw 80 jaar (2021)

Geschiedenis van keuringsdiensten

Al in de tweede helft van de negentiende eeuw zetten tuinders de eerste stappen voor het garanderen van kwaliteit van zaad en plantmateriaal om meer opbrengsten te krijgen. In 1861 wordt in Boskoop een vereniging opgericht voor fruitgewassen en later ook siergewassen. Voor de landbouw vindt in 1888 de eerste veldkeuring plaats. In 1895 wordt er een keuringscommissie opgericht voor bomen. In 1932 wordt de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen opgericht (NAK). Deze keuringsdienst verzorgt de keuring van landbouwzaden. In 1941 wordt de keuringsdienst voor groentezaden opgericht (NAKG). In 1943 en 1947 volgen de keuringsdiensten voor siergewassen (NAKS) en boomkwekerijgewassen (NAKB).

Hier kun je nog meer filmpjes over het werk van Naktuinbouw bekijken.