Lees voor

Klacht over Naktuinbouw

Naast kwaliteit staat openheid bij ons hoog in het vaandel. Soms komt het toch voor dat wij zaken niet naar tevredenheid afhandelen. Laat het ons dan weten door het klachtenformulier in te vullen. Naktuinbouw staat daar voor open, want wij zien dit als een kans om ons werk te verbeteren. We doen er alles aan om uw klacht zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen via het Klachtenformulier hieronder
of schriftelijk per post:

Naktuinbouw
T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
  • Datum waarop u de klacht indient
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht
  • Datum en eventueel het tijdstip waarop de gedraging of handeling heeft plaatsgevonden
  • De naam van de betrokken medewerker en/of afdeling (indien van toepassing)
  • Een verwijzing naar de stukken die verband houden met de klacht
Dag
Maand
Jaar
Dag
Maand
Jaar
Voortgang
Voortgang
* Gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.

Hoe handelen wij uw klacht af?

Wij gaan zo snel mogelijk met uw klacht aan de slag. Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de procedure verder verloopt. Wanneer wij uw klacht volgens de formele klachtenprocedure behandelen krijgt u de kans uw klacht persoonlijk toe te lichten. Als een klacht op grond van de regeling niet voor behandeling in aanmerking komt, hoort u dat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken van ons.

Als de klacht wel voor behandeling in aanmerking komt, heeft u recht op afhandeling binnen zes weken. Binnen die termijn hoort u onze beslissing. Is afhandeling binnen zes weken om bepaalde redenen niet mogelijk, dan hoort u dat tijdig van ons.

Wie behandelt uw klacht?

De klachtencoördinator, Anne Verkuijl, is uw contactpersoon en begeleidt de afhandeling van uw klacht. De klachtencoördinator is te bereiken via telefoonnummer: (071) 332 62 22 of e-mail.

Niet eens met de afhandeling van uw klacht?

Bent u het niet eens met de afhandeling van de klacht? Dan is er de Nationale Ombudsman te Den Haag. U kunt hier terecht voor klachten die betrekking hebben op de wettelijke keuringswerkzaamheden van Naktuinbouw. Bij de brief met de beslissing op uw klacht krijgt u een brochure van de Nationale Ombudsman. Daarin staat welke procedure u kunt volgen. Deze brochure is ook rechtstreeks te bestellen op de website van de Nationale Ombudsman. U kunt alleen terecht bij de Nationale Ombudsman als de klacht bij Naktuinbouw volledig is afgehandeld.