Lees voor
Sluiten

U wilt bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van Naktuinbouw?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit is een brief waarin u de redenen aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit.

Andere punten waar u aan moet denken voordat u een bezwaar indient zijn:

  • Uw bezwaar heeft betrekking op de rapportage keuringstoezicht of de factuur daarvoor
  • U dient uw bezwaar in binnen zes weken na dagtekening van het besluit
  • U moet het bezwaarschrift zelf indienen, maar het is mogelijk iemand te machtigen om dit in uw naam te doen. Stuurt u dan een ondertekende machtiging met het bezwaarschrift mee
  • Uw bezwaar mag geen betrekking hebben op het door Naktuinbouw toegepaste tarief volgens een wettelijke of ministeriële regeling
  • Indien u een relevante tekst in een buitenlandse taal heeft, deze in het Nederlands aanleveren
Dag
Maand
Jaar
Dag
Maand
Jaar
Voortgang
Voortgang
* Gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.