Lees voor

Gebruik derdelandensynoniem(en)

U kunt voor uw ras een derdelandensynoniem gebruiken in een land buiten de EU.

Over een derdelandensynoniem

Een derdelandensynoniem is een bij Naktuinbouw gedeponeerde synoniembenaming voor een ras dat wordt gebruikt voor aflevering buiten de EU. Dit ras is óf ingediend als aanvraag voor toelating in een lidstaat van de EU óf is toegelaten binnen de EU. Naktuinbouw toetst derdelandensynoniemen op de gebruikelijke voorwaarden zoals voor aanvragen voor toelating tot het verkeer binnen de EU. Het motief voor een toetsing is om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat.

De basis voor het deponeren van derdelandensynoniemen is te vinden in het Keuringsreglement, artikel 14. Uit dit artikel volgt dat alle teeltmateriaal dat bestemd is voor export evengoed moet voldoen aan alle EU-eisen. Bedrijven mogen hiervan afwijken, op voorwaarde dat het materiaal voldoet aan de eisen van het derde land én het aan Naktuinbouw is gemeld.  

Met het overzicht met derdelandensynoniemen geeft Naktuinbouw invulling aan de meldingsplicht. Daarnaast zorgt opname in het overzicht ervoor dat de naam van het ras bij Naktuinbouw bekend is waarmee voorkomen wordt dat een ander bedrijf dit ras of een ander ras onder die naam op de EU-rassenverkeerslijst probeert te krijgen. In die gevallen kunnen we bedrijven daarop attenderen.

Voorwaarden voor acceptatie derdelandensynoniem:

  1. Bedrijven vragen derdelandensynoniemen (met het aanvraagformulier derdelandensynoniem) aan bij Naktuinbouw onder opgave van het beoogde derde land of afzetgebied.
  2. Verzoeker hoeft geen instandhouder van het ras te zijn, mits de verzoeker het (basis)zaad van het betreffende ras op reglementaire wijze heeft verkregen.
  3. Het ras is óf ingediend als aanvraag voor toelating binnen de EU óf is toegelaten tot het verkeer binnen de EU.
  4. Gebruik van een derdelandensynoniem is niet mogelijk als deze in aanvraag is voor de Interne lijst van Naktuinbouw of is ingeschreven op die lijst.
  5. Rassen waarvoor in een UPOV-land een kwekersrechtaanvraag loopt of kwekersrecht werd verleend, zijn uitgesloten voor een derdelandensynoniem in alle UPOV-landen; tenzij de UPOV-rasnaam niet gebruikt mag worden in het UPOV-land waarnaar verhandeld wordt.
  6. Per derde land wordt slechts één derdelandsynoniem geaccepteerd per bedrijf.
  7. Een derdelandsynoniem voldoet aan de EU-naamgevingsregels zoals deze gelden voor een aanvraag voor toelating tot het verkeer in de EU. Is een rasnaam bezwaarlijk, dan kan deze rasnaam mogelijk toch geaccepteerd worden onder door Naktuinbouw te bepalen voorwaarden.
  8. Naktuinbouw informeert de instandhouder(s) over aanvragen voor derdelandensynoniemen, als deze aanvragen niet van de instandhouder afkomstig zijn. Als de instandhouder op grond van bovenstaande voorwaarden bezwaren ziet, kan men Naktuinbouw daarover informeren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waar vind ik het tarief per derdelandensynoniem?

Rassenonderzoek voert deze werkzaamheden uit. U vindt hier het tarief per derdelandensynoniem.

Hoe vraag ik een derdelandensynoniem aan?

Een derdelandensynoniem vraagt u aan door het aanvraagformulier derdelandensynoniem in te vullen. Het aanvraagformulier stuurt u per e-mail naar ons toe. Naktuinbouw verwerkt deze aanvragen strikt vertrouwelijk. Wij toetsen een derdelandensynoniem en verwerken deze administratief. Als u dat wenst, geven wij een verklaring af.

Feedback
Sluiten