Lees voor

Interne lijst

In plaats van registratie op de EU-rassenverkeerslijst kunt u een ras laten opnemen op de Interne lijst van Naktuinbouw. Een groenteras dat uitsluitend bedoeld is voor de afzet naar zogenaamde derde landen (niet EU-lidstaten) hoeft u namelijk niet te registreren voor opname op de EU-rassenverkeerslijst.

Over de Interne lijst

De basis voor de Interne lijst is te vinden in het Keuringsreglement, artikel 14. Uit dit artikel volgt dat alle teeltmateriaal dat bestemd is voor export evengoed moet voldoen aan alle EU-eisen. Bedrijven mogen hiervan afwijken, op voorwaarde dat het materiaal voldoet aan de eisen van het derde land én het aan Naktuinbouw is gemeld.  

Met de Interne lijst geeft Naktuinbouw invulling aan de meldingsplicht. Daarnaast zorgt opname op de Interne lijst ervoor dat de naam van het ras bij Naktuinbouw bekend is waarmee voorkomen wordt dat een ander bedrijf dit ras of een ander ras onder die naam op de EU-rassenverkeerslijst probeert te krijgen. In die gevallen kunnen we bedrijven daarop attenderen.

Doosje met isolaten voor resistentietoetsen

Voorwaarden voor acceptatie Interne lijst aanvragen:

  • Zaad wordt uitsluitend verhandeld buiten Europa. Vermelding land of afzetgebied is niet verplicht.
  • Een aanvraag kan alleen ingediend worden voor rassen die niet in aanvraag zijn voor toelating of zijn toegelaten tot het verkeer binnen de EU.
  • Vermelding van de juiste voorlopige aanduiding (breeders' reference) is verplicht.
  • Opname op de Interne lijst is voor een periode van 5 jaar.
  • Na 5 jaar kan deze periode verlengd worden met nog een periode van 5 jaar.
  • De voorgestelde rasnaam voldoet aan de EU-naamgevingsregels zoals deze gelden voor een aanvraag voor toelating tot het verkeer in de EU. Is een rasnaam bezwaarlijk, dan kan deze rasnaam mogelijk toch geaccepteerd worden onder door Naktuinbouw te bepalen voorwaarden.
  • Niet-(EU)registratieplichtige groentegewassen worden niet opgenomen op de Interne lijst.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waar vind ik het tarief per aanvraag voor de Interne lijst?

Rassenonderzoek voert deze werkzaamheden uit. U vindt hier het tarief per aanvraag voor de Interne lijst.

Hoe kan ik mijn ras laten opnemen op de Interne lijst van Naktuinbouw?

Gebruik het aanvraagformulier Interne Naktuinbouw lijst. Ook dient u een technisch beschrijvingsblad van het ras in te sturen (een zgn. TQ).