Lees voor

Veelgestelde vragen (FAQ) Im- & Export

Zoek in veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ)

135 resultaten

Waar moet ik rekening mee houden als ik mijn importzending wil verleggen naar mijn erkende inspectielocatie?

Voor het verleggen van zendingen binnen Nederland verandert er voorlopig niets aan de werkwijze. Op ICT-gebied is er wel een aanpassing. Uw aanvraag in CLIENT Import wordt doorgestuurd naar TRACES. Dit gaat automatisch en hier merkt u niets van

Wordt alle data op elektronische certificaten nu ook direct gecodeerd en geharmoniseerd (SAD)?

Nee, dat is iets wat internationaal geregeld moet worden en iets dat langere tijd in beslag zal nemen. Staat volledig los van dit traject van e-phyto.

Waar kan ik meer beleidsachtige informatie vinden?

Zie hiervoor de website van de NVWA.

Wat is een elektronisch fytosanitair certificaat?

Een elektronisch certificaat is een gegevensbestand (bijvoorbeeld in XML) dat fytosanitaire garanties van een bepaalde zending planten of plantaardige producten bevat. Dit gebeurt volgens internationale normen die betrekking hebben op:

 • de indeling van het bestand
 • de beveiliging van het bestand
 • de echtheidskenmerken van het bestand

Een pdf (van een papieren certificaat) is geen elektronisch certificaat, we spreken dan van een gedigitaliseerd certificaat.

Hoelang blijven elektronische importcertificaten oproepbaar?

De Europese Commissie heeft de verzekering gegeven dat certificaten beschikbaar blijven, ook als het certificaat na tien jaar nog nodig is. Ook nationaal wordt onderzocht hoe we certificaten - waarvoor dat nodig is - lange tijd beschikbaar kunnen houden. Bijvoorbeeld op basis van labeling van productsoort, waarbij certificaten van bijvoorbeeld hout of zaaizaden een langere bewaartermijn krijgen dan snijbloemen.

Is een geprinte versie van een e-phyto ook geldig?

Een e-phyto kan in een leesbare vorm worden weergegeven om te worden afgedrukt. Zo’n afdruk is echter pas een geldig certificaat als deze is voorzien van een waarmerkstempel en handtekening van een bevoegd fytosanitair inspecteur. Tijdens de importinspectie kan de keurmeester het elektronische fytosanitaire certificaat controleren.

Waarom is de opmaak van een print van een e-phyto anders dan de papieren versie? Accepteren andere landen het wel?

Ieder land kan op zijn eigen wijze leesbare afdrukken van elektronische certificaten maken, maar deze moeten altijd voldoen aan de internationale normen, met een vastgestelde volgorde van de verschillende tekstvakken.

De afdruk van het elektronische certificaat in Nederland is de weergave uit ons nationale systeem. De afdruk ziet er anders uit dan bijvoorbeeld een pdf uit Traces NT of een pdf uit het land van export. Echter, al deze (licht) verschillende weergaven moeten allemaal voldoen aan de internationale standaarden.

Gaat alles ineens over naar elektronisch certificeren?

Nee, dat gaat gefaseerd. In de overgangsperiode lopen er dus enige tijd twee processen naast elkaar. De huidige papieren en de elektronische. Dat is helaas niet te voorkomen. Elektronische fytosanitaire certificaten vervangen papieren certificaten. Landen kunnen er dus voor kiezen om alleen nog elektronische certificaten te versturen naar landen die dat accepteren.

Wat als er storing is in één van de schakels in het elektronische systeem?

De NVWA en de keuringsdiensten stellen noodprocedures op in geval van storingen.

Kan de aangever (degene die de inklaring doet) inzicht krijgen in de elektronische certificaten of in TRACES die zijn binnengekomen?

Op basis van een aantal kenmerken kan/moet de aangever in CLIENT import de aangifte koppelen aan het elektronische certificaat. TRACES is voor ons helemaal geen partij. De gegevens uit CLIENT import gaan automatisch naar TRACES (TNT) toe. Wij doen in Nederland niets in TNT zelf. Ook een CHED is voor import in Nederland niet van toepassing dat is alleen aan de orde als het via een andere EU-lidstaat binnenkomt.

Als er overeenstemming is met een land, is het een kwestie van 'de knop omzetten'? Of zit daar dan eerst nog heel (elektronisch) proces aan vast?

Nee, dat hele proces zijn we nu aan het inregelen. Als het voor één land kan, kan het ook voor alle andere landen. Het is dan dus een kwestie van 'de knop omzetten'.

Er is verschil van mening/inzicht over EU-regelgeving tussen Nederland en het verzendende land. Wat kan ik hieraan doen?

Nederland heeft in de meeste landen een landbouwraad zitten. Zij kunnen u waarschijnlijk verder helpen.

Is een digitaal certificaat uit een derde land voldoende? Voldoet dit?

In sommige gevallen kan dit voldoen. Zie website NVWA.

Wat doe ik met fytosanitaire certificaten van producten die niet geïnspecteerd zijn?

Let op! Als er sprake is van inspectieplicht, dan moet er altijd inspectie plaatsvinden. Enige uitzondering is producten die vallen onder reduced checks. Het gaat dan om import van snijbloemen uit bepaalde bestemmingen. Als het gaat om producten waarvoor vanaf 14 december 2019 een fytosanitair certificaat verplicht is zonder bijzondere eisen zijn er twee opties:

 • De zending valt in de steekproef van 1%-inspectie Na afloop van de inspectie wordt het fytosanitaire certificaat ingenomen
 • De zending valt buiten de steekproef

Het fytosanitair certificaat bewaart u minimaal drie jaar in uw administratie. U hoeft het document dus niet in te sturen naar de keuringsdienst. De NVWA kan komen controleren of u aan de bewaarplicht voldoet.

Mijn zending is vastgelegd omdat het fytosanitair certificaat niet juist was. Mag ik wel over de zending beschikken?

Nee, als een zending is vastgelegd mag u niet over de zending beschikken. Is de zending vastgelegd omdat er uitsluitend een (juist ingevuld) kopie van het fytosanitair certificaat afwezig was bestaat wel de mogelijkheid een vrijgave op kopie aan te vragen Onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan toestemming om wel over de zending te kunnen beschikken.

Naktuinbouw geeft aan dat de bijschrijving niet juist is. Ik kan pas een nieuw fytosanitair certificaat aanvragen in het land van verzending als ik het originele fytosanitair certificaat inlever. Maar dat heeft Naktuinbouw ingenomen tijdens de inspectie. Wat nu?

Naktuinbouw kan het fytosanitair certificaat in dit soort gevallen aan u teruggeven om een nieuw juist fytosanitair certificaat aan te vragen.

Wat moet ik doen als ik producten ontvang met een fytosanitair certificaat?

Allereerst controleert u of er sprake is van inspectieplicht. Gebruik hiervoor het register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import (NVWA).

Komt uw product voor in dit register, dan meldt u uw product aan in CLIENT Import.

Welke controle komt er voor producten waarvoor wel een fytosanitair certificaat nodig is, maar er geen eisen zijn of inspectie voor nodig is?

In de loop van 2020 wordt voor deze producten 1% van de zendingen geïnspecteerd. Er wordt dan gecontroleerd of het fytosanitair certificaat aanwezig is en of er geen schadelijke organismen aanwezig zijn. Het fytosanitair certificaat wordt door de keurmeester ingenomen, maar u kunt de keurmeester vragen om een copy-conform ten behoeve van re-export.

Hoe kan ik gebruik maken van CLIENT Import? Is er ook een webapplicatie van?

CLIENT Import is een softwarepakket wat veelal gekoppeld is aan een douane aangiftesysteem. Er is geen webapplicatie van. Er zijn softwareleveranciers die u kunnen helpen een oplossing te vinden voor uw bedrijf. Aangifte via CLIENT Import (NVWA).

Het gewas dat ik wil importeren staat niet in CLIENT Import vermeld. Hoe kan ik nu de aangifte doen?

Meld het toe te voegen gewas bij de planning. De NVWA beoordeelt dan of dit gewas toegevoegd kan worden. Voor lopende aangifte kunt u dan eenmalig gebruikmaken van de naam van een ander gewas uit dezelfde familie. Dit dient u wel te melden bij de planning, zodat ook de keurmeester op de hoogte is.

Ik heb geen digitale inklaringscode (P2-code) gehad. Wat nu?

Als de zending is goedgekeurd, komt er automatisch een digitale inklaringscode (P2-code) naar de aangever toe. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met de planning. Zij kunnen nakijken wat de mogelijke oorzaak is dat de code niet verstuurd is.

Hoe maak ik in e-CertNL duidelijk dat het om een vervangend certificaat gaat?

Kopieer de aanvraag van het te vervangen certificaat. Pas de IBP productgroep aan naar "waarmerken replacement". Voer eventueel de wijzigingen door, sla die op en open op tabblad ‘documenten’ keuzevelden. Voer hier het certificaatnummer en de waarmerkdatum van het te vervangen certificaat in.

Ik heb het certificaat nog in mijn bezit, maar het is toch foutief ingevuld

Dit certificaat kunt u omruilen voor een nieuw certificaat. Maak op gebruikelijke wijze een nieuw (juist) certificaat op en vraag een inspectie aan. Geef tijdens de inspectie het oude foutieve certificaat en het nieuwe certificaat aan de keurmeester. De keurmeester neemt het oude in en waarmerkt het nieuwe. Let wel op de geldigheid van een certificaat.

Ik heb geen gestempeld sjabloon ontvangen, krijg ik deze nog? De keurmeester vraagt hier namelijk altijd om.

Nee, deze ontvangt u niet. De documenten die u gewend was te ontvangen zijn ingeruild voor één goedkeuringsbrief. Alleen als uw fytosanitair certificaat niet in e-CertNL is aangevraagd, ontvangt u nog een gestempeld sjabloon.

Mijn aanvraag is afgekeurd, moet ik deze nu opnieuw indienen?

Ja, wij proberen zoveel mogelijk deze situatie te voorkomen en met u samen te werken zonder uw aanvraag af te keuren. Mocht dit echter wel het geval zijn, moet u uw aanvraag opnieuw doen.

Kan ik meerdere vervangende certificaten in één keer aanvragen?

Nee, dat kan niet. Voor elk certificaat moet u een aparte aanvraag indienen.

Mijn reden voor de aanvraag staat niet genoemd tussen de keuzes, wat betekent dit voor mijn aanvraag?

U kunt zelf uw reden specificeren in het vrije tekstveld. Als het voor ons niet duidelijk is, nemen we contact op met u.

Ik heb een erkende inspectielocatie. Kan ik hiervan gebruik blijven maken?

Ja. U kunt in ieder geval tot 31 december 2020 onder de huidige voorwaarden gebruikmaken van uw erkende inspectielocatie.

Waar moet ik rekening mee houden bij het verleggen vanuit of naar een andere lidstaat?

De zendingen waarvan de inspectie verlegd wordt naar een andere EU idstaat moeten voorzien zijn van een Europees fytosanitair vervoersdocument (M99-formulier). Een zending vanuit een andere lidstaat ontvangt u met een Europees fytosanitair vervoersdocument of een CHEDD. In de andere lidstaat wordt in ieder geval een document- en overeenstemmingscontrole gedaan. Dat is vergelijkbaar met de huidige document- en omvangscontrole (= identiteitscontrole). Aanvullend doet u in Nederland een aanvraag in CLIENT Import voor een materieelonderzoek ofwel een fysieke inspectie. Natuurlijk is het ook mogelijk dat alle controles in de andere lidstaat worden gedaan. Met het Europees fytosanitair vervoersdocument of de CHEDD kunt u dan aangifte doen bij de Douane.

Wat als de aangever de inspectie voor materiaal 2019/829 toch aanvraagt op een locatie van Naktuinbouw?

Naktuinbouw zal de aanvraag afkeuren en de kosten voor het eventuele inspectiebezoek in rekening brengen. De aangever dient een nieuwe en juiste aangifte te maken voor de goede locatie zodat de NVWA op de hoogte is.

Mijn klant zegt dat de landeneisen niet kloppen. Wat nu?

Met opmerkingen van uw klant in het ontvangende land kunnen we niets. Heeft u een officieel schrijven van de NPPO van het ontvangende land? Dan kunt u dit naar de planning sturen. Zij vragen de NVWA dan ernaar te kijken. De NVWA voert mogelijke aanpassingen direct door.

Worden wijzigingen in de regelgeving van een land automatisch verwerkt?

Als deze wijzigingen bekend zijn (gemaakt) bij de NVWA wel. Maar niet alle wijzigingen zijn altijd bekend bij de NVWA. Weet u de wijzigingen wel? Stuurt u dan een officieel schrijven van de NPPO van het ontvangende land of een link naar de betreffende wettekst naar de planning. Zij vragen de NVWA dan ernaar te kijken. De NVWA voert mogelijke aanpassingen direct door.

In de basisnorm sierteelt wordt gesproken over voortkweking en sierdoeleinden. Wat houdt dit in?

Er wordt gesproken van ‘voortkweking’ als het teeltmateriaal betreft. ‘Sierdoeleinden’ wordt gebruikt voor de overige gebruiksdoelen.

In de basisnorm sierteelt wordt gesproken over visueel vrij (voortkweking) en praktisch vrij (sierdoeleinden). Wat is het verschil?

‘Visueel vrij’ wil zeggen dat er geen zichtbare organismen aanwezig mogen zijn. ‘Praktisch vrij’ wil zeggen dat het heel beperkt aanwezig mag zijn. Echter elk land heeft organismen benoemd die voor dat land Q-organismen betreft. Hiervoor geldt een nultolerantie. Deze organismen staan ook op de handwijzer genoemd.

Wat zijn de contactgegevens van de andere keuringsdiensten?
Mijn leverancier staat niet in het in de landeneis genoemde register. Wat nu?

Dan is export van dat product naar de bestemming waarschijnlijk niet mogelijk. In sommige gevallen kan een partij bemonstering en laboratoriumonderzoek nog als alternatief gebruikt worden.

Mijn gegevens in het register zijn niet juist. Waar kan ik die laten aanpassen?

Fouten in het register kunt u melden bij uw bedrijfskeurmeester of bij de planning.

Opname in sommige registers is voor zes maanden. Wordt na die zes maanden automatisch weer een monster genomen?

Nee, dat gebeurt niet automatisch. Bij het aanmelden van de exportbemonstering geeft u aan of Naktuinbouw na de geldigheid automatisch weer een monster moet komen nemen of niet.

Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU-lidstaat?

Als er door het Verenigd Koninkrijk (VK) geen eisen worden gesteld over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden, dan worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat u in e-CertNL wel moet aangeven wat de juiste herkomst is. Stelt het VK wel eisen over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden? Dan moet er een pre-exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.

Wanneer is een pre-exportcertificaat nodig?

Voor sommige producten hebben bepaalde derde landen eisen op gebieds- of landvrijheid of op de teeltomstandigheden. Die kunnen niet altijd verklaard worden door het exporterende land. Komt het product uit een andere EU-lidstaat? Dan moet er een pre-exportcertificaat opgemaakt worden in het land van teelt. De verklaringen op dit pre-exportcertificaat zijn dan de onderbouwingen voor de afgifte van een fytosanitair exportcertificaat. Het kan gaan om materiaal uit een andere EU-lidstaat via Nederland naar een derde land, maar ook vanuit Nederland via een andere EU-lidstaat naar derde land.

Hoe zit het met zendingen naar Ierland en Noord-Ierland?

Fytosanitair gezien is er geen grens is tussen Noord-Ierland en Ierland. De goederen worden behandeld als goederen voor de interne markt. Gaan er plantaardige producten via het VK naar Noord-Ierland of Ierland? Dan wordt dit gezien als vrij handelsverkeer en is een EU-plantenpaspoort voldoende. Gaat er handel van Noord-Ierland en Ierland naar het vaste land van het VK? Dan wordt dit als export (en dus import in het VK) gezien. Houd hierbij wel de Douaneregels in acht.

Mogen Xylella fastidiosa waardplanten uit andere landen dan NL, ook naar VK verstuurd worden?

Ja, maar de landen van herkomst moeten wel bepaalde verklaringen aan DEFRA hebben aangegeven. Als ze dat niet hebben gedaan dan is export van deze producten niet mogelijk. Het gaat om de items B2-B3-B4 uit de landeneisen. A phytosanitary certificate may not include the official statement referred to in unless the national plant protection organisation of the country of origin has previously provided the national plant protection organisation of the United Kingdom with written details of the place(s) of production.

Op de site van DEFRA staan de landen vermeld die een verklaring hebben ingediend. Houd dit dus goed in de gaten om problemen te voorkomen.

Gelden voor Jersey en Guernsey ook fytosanitaire eisen?

Ja, voor deze landen gelden ook fytosanitaire eisen. Zie landeneisen.

Wat zijn/worden de eisen met betrekking tot verpakkingshout?

Op de website van de NVWA staan de regels die gelden voor verpakkingsmateriaal van hout. Het VK werkt conform de ISPM 15-eisen.

Welke regels gelden voor het versturen van pakketten naar particuliere kopers? Is er straks een minimum orderbedrag voor de verplichting van een inspectie met certificaat?

Er is ook hiervoor een inspectie en een fytosanitair exportcertificaat nodig. Er komen dus extra stappen in het logistieke proces bij. Dat is niet te voorkomen. Naktuinbouw doet er alles aan om het logistieke en administratieve proces zo simpel mogelijk te houden.

Moeten de producten voor inspectie uit de auto?

De producten moeten bij elkaar staan en inspecteerbaar zijn. Dat lukt dus niet vanuit de auto. Dat moet in een loods met voldoende licht.

In de landeneis en op de handwijzer staat soms dat de naam van het teeltgebied vermeld moet worden. Waar moet dat ingevuld worden?

De naam van het teeltgebied kan op het tabblad orderregel bij de certificaatkenmerken ingevuld worden in het veld "naam kweker" of de productomschrijving. Dan komt het op het certificaat te staan. Het is niet mogelijk het in de bijschrijving opgenomen te krijgen.

Is er een voorbeeld van een csv-bestand voor het VK beschikbaar?

Jazeker, er is een blanco csv VK.csv beschikbaar. Over de werking van csv-upload staat elders op onze site meer beschreven.

Welke IBP productgroep moet ik kiezen voor export naar het VK en waar dient deze code voor?

De IBP productgroep geeft de aard van het product en het type inspectie aan. Het kwalificatiesysteem van Naktuinbouw FZI is hierop gebaseerd. Als het gaat om export naar het VK, kies dan in CBN (bomen jonge planten) en CST (snijbloemen -potplanten) altijd voor 'export sierteelt VK (Brexit)' of 'export voorraadregister compartiment CKB'. Ook als er boomkwekerijmaterialen in de zending zitten. In de voorraadkeuringen-applicaties geldt hetzelfde. Kies hier voor 'export Brexit voorraadregister CKB - CKS'. Hierdoor is voor de planning duidelijk zichtbaar dat het om export naar het VK en/of voorraadkeuring gaat.

Gaat de aanvraag van de inspectie en de opmaak van het fytosanitair certificaat alleen via e-CertNL of kan dit ook anders?

Alle aanvragen moet u via e-CertNL opmaken, zowel voor de inspectie als voor het certificaat. Als u nog geen ervaring hebt met dit systeem, kunt u op onze website veel informatie vinden. Daarnaast bieden we ook trainingen hiervoor aan.

Is voor de export van Bemisia-waardplanten (pot/kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander pot/kamerplanten) het plantenpaspoort PZ van toepassing?

Voor alle planten bestemd voor de eindgebruiker van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is het zo dat voor het VK de driewekelijkse controle niet meer nodig is. Het moet uit de verpakking en/of bloemontwikkeling duidelijk zijn dat het het bestemd is voor verkoop aan de consument. Voor het VK wordt de compartimentscontrole vervangen door een exportinspectie en een exportcertificaat. Voor handel naar Ierland en Zweden is de driewekelijkse controle wel nog nodig. Als bedrijven echter niet aan de compartimentscontrole willen of kunnen voldoen, is een partij-inspectie een optie om aan de eisen te voldoen. Hiervoor dient een pre-exportcertificaat opgemaakt te worden waarop de dekkingen van deze eisen verklaard worden.

Echter voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander geldt dat het VK een eis heeft dat de plaats van productie elke drie weken vrij is bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal van deze producten er aan de eisen van het plantenpaspoort PZ Bemisia moet worden voldaan. zie ook Register beschermde gebieden eisen en coderingen. Dit houdt in dat we bij deze bedrijven wel de compartimentscontrole moeten blijven uitvoeren. Hier is een partij-inspectie geen vervangende mogelijkheid, maar een verplichte aanvulling. Er moet altijd een exportinspectie plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere lidstaten geldt dat aangetoond moet worden dat het product aan de eisen voldoet. Dit kan met een officiële verklaring uit de EU-lidstaat (pre-exportcertificaat). Zie ook landeneisen VK sierteelt/boomkwekerij.

Moet ik mijn EU-plantenpaspoorten van de producten verwijderen als deze naar VK gaan?

EU-plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent echter niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.

Dit betreft de werkwijze voor een pre-exportcertificaat vanuit Nederland naar een andere EU-lidstaat. Maar wat is de werkwijze voor pre-exportcertificaten vanuit een andere EU-lidstaat naar Nederland?

Dit staat elders op onze site beschreven in het kader van handel van EU-materiaal het Verenigd Koninkrijk.

Is het mogelijk een pre-exportcertificaat aan te vragen voor niet Nederlands materiaal?

Ja, het is mogelijk voor niet-Nederlands materiaal een pre-exportcertificaat op te maken als de benodigde verklaring is gebaseerd op een behandeling, verwerking of toets die in Nederland heeft plaatsgevonden.

De gewenste of noodzakelijke verklaringstekst staat niet tussen de te kiezen verklaringen. Wat nu?

Stuur een mail naar de helpdesk met de gewenste verklaringstekst(en) en om welke product(en) het gaat. Dit wordt voorgelegd aan de NVWA en zij kijken of deze verklaringsteksten toegevoegd kunnen worden aan e-CertNL.

Ik koop mijn producten in een andere EU-lidstaat en verkoop het weer naar een andere EU-lidstaat. Nu vraagt de ontvangende lidstaat een pre-exportcertificaat met een verklaring over de teelt. Ik wil niet dat de mijn ontvangende klant weet waar ik mijn handel heb ingekost. Kan ik een pre-exportcertificaat overzetten naar een NL pre-exportcertificaat?

Nee, een pre-exportcertificaat uit een andere EU-lidstaat kan niet overgezet worden naar een Nederlands pre-exportcertificaat.

Is de opmaak in e-CertNL voldoende of moet er nog aanvullende informatie geleverd worden?

Uit het systeem komt een handwijzer. Daarop staat wat nodig is om de eisen te kunnen dekken. Deze dekkingen toont u tijdens de waarmerking van het pre-exportcertificaat. Een dekking kan ook de fysieke inspectie zijn maar vaak is dat niet nodig.

Is er ook een certificaatmodel (in e-CertNL model 11 genoemd) waar het pre-export certificaat op geprint moet worden?

Nee, het kan op wit A4 papier geprint worden.

Mag er afgeschreven worden op een Nederlands pre-export certificaat?

Nee, het is niet mogelijk om voor een grote partij een pre-export certificaat op te maken en die grote partij in gedeelten af te zetten middels afschrijven op het pre-exportcertificaat. Bij elke zending hoort een pre-exportcertificaat.

Is een inspectie noodzakelijk voor de afgifte van een pre-exportcertificaat?

Nee, dat is afhankelijk van de verklaringen die de exporteur aanvinkt. Deze keuze bepaalt welke dekkingen nodig zijn om aan die eis te voldoen. Meestal is een inspectie niet noodzakelijk en voegt deze niets toe.

Welke verklaring is nodig op het pre-exportcertificaat?

Dit moet de exporteur bij zijn importeur in de EU-lidstaat achterhalen. Welke verklaring heeft de importeur in de andere lidstaat nodig om de zending te exporteren naar het derde land? Er worden geen pre-exportcertificaten afgegeven zonder verklaringen, die hebben namelijk helemaal geen nut en waarde.

Valt de afgifte van een pre-exportcertificaat in de zaden ook, bij deelnemende zaadbedrijven, ook onder bonus-Malus?

Nee, de afgifte van een pre-exportcertificaat valt altijd in de steekproef. Dan worden ook alle onderliggende eisen en dekkingen gecontroleerd.

Ik wil mijn certificaat laten waarmerken op het kantoor Naktuinbouw. Kan dat?

Als de producten al geïnspecteerd zijn, kan het waarmerken ook op afstand.  We hebben hierin nu twee opties:

 1. Waarmerken papieren certificaten
  Kies in de inspectie-aanvraag (in de e-CertNL aanvraag) voor de inspectielocatie ’waarmerken kantoor FZI’. Naktuinbouw waarmerkt het fytosanitair certificaat en stuurt het per post naar de exporteur. Het tarief hiervoor staat gelijk aan tien inspectieminuten. De aanvraag moet voor 15:00 uur ingediend zijn anders kan het niet meer dezelfde dag afgehandeld worden.
 2. Elektronisch waarmerken op afstand
  Kies voor het waarmerken van elektronische fytosanitaire certificaten voor de inspectielocatie ‘elektronisch waarmerken Naktuinbouw FZI’. Het elektronische fytosanitaire certificaat wordt dan op afstand gewaarmerkt. Het tarief hiervoor staat gelijk aan zes inspectieminuten.

Staan deze locaties niet in e-CertNL? 
Stuur ons een aanvraag om deze locaties aan uw bedrijf te koppelen.

De inspectielocatie staat niet aan mijn bedrijf gekoppeld en/of komt niet voor in e-CertNL. Hoe kan ik dat regelen?

Dit kunt u melden bij de planning via het digitale formulier. Zij voegen de locatie dan toe. Hier gaat echter wel een nachtrun overheen. De locatie is dan de volgende dag te gebruiken.

Is het tijdig maken en inspectie aanvragen via CLIENT import / e-CertNL voldoende om een inspectie buiten de reguliere tijden door te geven?

Nee. Aanvragen voor inspecties buiten de reguliere tijden dient u altijd per e-mail in bij de planning.

Ik wil mijn inspectie verplaatsen of annuleren. Kan dat via e-CertNL?

Nee. In e-CertNL worden exportinspecties aangevraagd. Echter het verplaatsen of annuleren van de inspectie aanvraag kan niet via e-CertNL. Dit dient u bij de planning te doen. Dit kunt u doen door het invullen en versturen van het digitale formulier op onze site. Dat maakt de verwerking voor de planning makkelijker en minder foutgevoelig. U hoeft maar een paar velden in te vullen en op verzenden te drukken.

TIP: plaats de link op uw bureaublad.

Hoe maak ik in e-CertNL duidelijk dat het om een vervangend certificaat gaat?

Kopieer de aanvraag van het te vervangen certificaat. Pas de IBP productgroep aan naar "waarmerken relacement". Voer eventueel de wijzigingen door, sla die op en open op tabblad ‘documenten’ keuzevelden. Voer hier het certificaatnummer en de waarmerkdatum van het te vervangen certificaat in.

Wat is de geldigheid van de voorraadkeuring?

De geldigheid van de voorraadkeuring voor verse planten en plantmateriaal is acht dagen. Voor ingevroren product is dat één jaar.

Waarom valt een bepaalde orderregel niet door (status groen/ akkoord) in CBN vanuit CKB?

Vaak als een orderregel niet op status groen/ akkoord valt in CBN dan zit er een verschil in de productnaam en-of de exporteiskenmerken komen niet overeen. Zaak is om hier goed op te letten. Dit moet één op één overeenkomen in CBN en CKB

Wat wordt verstaan onder voorraad?

Een in voorraad gereedstaande hoeveelheid exportklaar product (bijvoorbeeld potplanten/ snijbloemen/ boomkwekerijproducten/ stekken/ groenten of fruit), die bij elkaar ter inspectie wordt aangeboden. De voorraad product bestaat uit de opgegeven partij(en) in het voorraadregister e-CertNL (dit zijn de orderregels). Deze kunnen gekeurd worden als ze in hal exportklaar staan maar, onder bepaalde voorwaarden, ook in de kas of het compartiment.

Is voorraadkeuring ook mogelijk buiten op het veld?

Momenteel is het alleen toegestaan op planten die klaar staan voor export of binnen in een kas of compartiment. Er wordt gekeken of in de toekomst, onder bepaalde voorwaarden, ook voorraadkeuringen buiten op het veld kunnen worden toegestaan. Zodra hier meer over bekend wordt dit kenbaar gemaakt.

Voor ons zou het beter zijn de producten al in voorraad te laten inspecteren? Is dat mogelijk?

Er is gewerkt aan een regeling die het mogelijk maakt om voorraad te inspecteren en af te boeken via het voorraadkeuringensysteem van e-CertNL. Aanmelden hiervoor kan via het digitale aanvraagformulier. De afspraken worden dan besproken en vastgelegd. Deze voorraadkeuringen moet u wel via het voorraadkeuringensysteem e-CertNL aanvragen.

Er wordt gesproken over 'bepaalde voorwaarden' om aan de erkenningsregeling deel te nemen. Waar moet ik dan aan denken?

De Voorwaarden erkenningsregeling voorraadkeuringen 1.2 gaan vooral over de traceerbaarheid, het gebruik van het voorraadkeuringensysteem e-CertNL en fytosanitaire garanties. Aanvullend worden er afspraken gemaakt over de uitvoering en organisatie van de exportinspectie.

Is deelnemen aan de erkenningsregeling de enige manier om voorraad te laten keuren voor VK?

Ja, alleen door de overeenkomst erkenningsregeling voorraadkeuringen VK aan te gaan is het laten inspecteren van de voorraad mogelijk. Op een andere manier is het niet mogelijk voorraad te laten keuren alles wordt dan per zending/fytosanitair certificaat gekeurd. (uitgezonderd export vaste planten)

Is het gebruik van het voorraadkeuringensysteem van e-certNL de enige manier om de voorraad ter inspectie aan te bieden en af te handelen?

Ja, dat is onderdeel van de voorwaarden. Alleen via dit voorraadkeuringensysteem en e-certNL bomen jonge planten (CBN) is het mogelijk de voorraad te laten inspecteren.

Hoe krijg ik mijn voorraad in het voorraadkeuringensysteem e-CertNL?

De schermen van het voorraadkeuringensysteem zijn vrijwel identiek aan die van de applicatie bomen jonge planten (CBN). Ook hier kunt u handmatig alles invoeren of kiezen voor uploaden vanuit een csv-bestand. Bij aanmelding voor de regeling volgt er een uitleg over de werking van dit systeem.

Moet de exporteur de erkenning aangaan of de eigenaar van de inspectielocatie?

De basis is dat degene die de aanvraag in e-CertNL maakt de houder van de erkenning is. Als de exporteur de erkenning heeft kan hij aangeven waar hij de voorraad gekeurd wil hebben. Maar hij moet wel voor die voorraad aan de algemene voorwaarden kunnen voldoen. Als de inspectielocatie de erkenning heeft moet hij aan de voorwaarden voldoen. Beide is mogelijk. In het voorraadkeuringensysteem kan de aanvrager aangeven wie zijn voorraad mag gebruiken en exporteren.

Een expediteur maakt mijn aanvragen in e-CertNL. Moet deze expediteur dan ook een erkenning hebben?

In dit geval moet de exporteur en de expediteur een erkenning hebben.

Is een kopie van een PEC ook toestaan tijdens de exportinspectie?

Er mag een kopie van een PEC worden getoond tijdens de inspectie indien het Fytosanitair Registratie nummer (FRN) van de betreffende kwekerij er op vermeld staat. Staat dit er niet op is een kopie niet geldig. Een kopie PEC is echter slechts twee weken geldig (vanaf waarmerkdatum) en moet de zending begeleiden.

Wordt een digitaal PEC ook geaccepteerd?

Een digitaal PEC wordt gezien als een kopie PEC. zie hierboven.

Is het gebruik van een pre export certificaat noodzakelijk bij het exporteren van producten vanuit andere lidstaten?

Dat is afhankelijk van de eisen die er gelden. Als er eisen zijn over bv de groeiplaats of teeltomstandigheden kan een pre export certificaat noodzakelijk zijn. Dit geeft de handwijzer uit e-CertNL dan ook aan. In veel gevallen zal dit aan de orde zijn. Lees de handwijzer of landeneisen (Groenteplanten, Plantuien/sjalotten en knoflook, sierteelt/boomkwekerij en zaaizaden) dus tijdig goed door. Het pre export certificaat moet dan vanuit de andere EU lidstaat komen en gaat NIET met de zending mee.

Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU lidstaat?

Als er door een derde land geen eisen worden gesteld over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat in e-CertNL wel moet worden aangegeven wat de juiste herkomst is. Stelt het derde land wel eisen over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden dan moet er een pre exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.

Mag er worden afgeschreven van een PEC?

Aantallen afschrijven op een origineel PEC vanuit een andere EU lidstaat mag, maar uitsluitend op het originele PEC en alleen op eigen locatie. Kopie conform stempelen van een PEC is niet mogelijk en ook het omzetten van een PEC naar een NL PEC is niet aan de orde. Afschrijven op een PEC vanuit Nederland naar een andere EU lidstaat mag niet.

Is een PEC ook nodig als materiaal vanuit NL via een andere EU lidstaat naar VK gaat?

Omdat andere EU-lidstaten met dezelfde eisen en dekkingen van VK te maken hebben, kan het voorkomen dat u gevraagd wordt een PEC mee te leveren. U kunt deze opmaken in e-CertNL. Over het opmaken van een pre-exportcertificaat staat op onze site meer informatie.

Is op de handwijzer is zichtbaar als een PEC noodzakelijk is?

Op de handwijzer inspectielijst is dit vermeld. Let hierbij op:

Als herkomst is EU (niet NL) Als in linkerkolom pre-exportcertificaat staat moet deze worden aangeleverd

Moet er altijd nog een exportinspectie plaatsvinden als er een PEC aanwezig is?

Men kan er ook in de andere EU lidstaat ook voor kiezen om de partij daar volledig voor VK te laten keuren. Op het PEC moet dat wel heel duidelijk vermeld worden. Er moet op staan dat het aan alle eisen voor VK voldoet, en welke keuzes er voor welke organismen zijn gemaakt. Dan is een inspectie aan onze kant (van deze producten) niet meer noodzakelijk. Let wel dan is het PEC maar twee weken geldig omdat dit ook de andere eisen (dan gebied-land-teeltomstandigheden) afdekt.

Een Nederlands bedrijf heeft ook percelen in bv België of Duitsland. Is hiervoor dan een uitzondering?

Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor bedrijven die materiaal uit een andere lidstaat laten binnenkomen. Er is een PEC noodzakelijk ook al zijn het eigen percelen.

Wat staat er op het plantenpaspoort?

De formats van de paspoorten vloeien voort uit uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.
De gepresenteerde formats zijn voorbeelden waaraan een plantenpaspoort moet voldoen. In deel A van de bijlagen van 2017/2313/EU staan voorbeelden van gewone plantenpaspoorten. De geest van de wet is dat de paspoorten de informatie bevatten die in de verordening wordt vermeld en dat paspoorten in de praktijk bij deze lay-outs aansluiten.
Dit zijn de vaste elementen op het plantenpaspoort:
• in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
• in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport

 • Eventueel mag voor Plant Passport, Plantenpaspoort worden toegevoegd gescheiden door een forward slash (/)
  Dus: Plantenpaspoort / Plant Passport

• 'A' + botanische naam
• 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
• 'C' + traceerbaarheidscode
• 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?

In verordening 2017/2313/EU zijn de vormvoorschriften voor het plantenpaspoort aangegeven met een aantal voorbeelden. De vorm en grootte mogen afwijken, u kunt dus zelf kiezen voor lettertype en grootte. Wat verder van belang is: de informatie moet zichtbaar zijn, met blote oog leesbaar, geplaatst in rechthoekige of vierkante vorm, gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldingen. De onderdelen met letters A, B , C en D moeten herkenbaar zijn.

Welke kleur gebruik ik voor de lay-out op het plantenpaspoort?

Hiervoor verwijzen we u naar het verordening 2017/2313/EU.
Citaat: The flag of the Union may be printed in colour, or in black and white, either with white stars on black background or vice versa.

Het belangrijkst is de vlag van de EU.

De vlag van de EU moet duidelijk herkenbaar zijn. Dit wil zeggen; een rechthoekige vorm met 12 sterren geplaatst in een cirkel. Het heeft de voorkeur de vlag af te beelden in blauw met gele sterren. Andere variaties zijn echter ook mogelijk. Bijvoorbeeld:

 • zwart-wit
 • wit-zwart
 • in twee contrasterende kleuren (bijvoorbeeld een achtergrond kleur waarop een silhouette van de EU vlag wordt gedrukt)

De tekst op het plantenpaspoort moet duidelijk leesbaar zijn. Er is hierover geen kleur voorgeschreven.

Wat verstaan we onder botanische naam?

Botanische namen kunnen bestaan uit 1 deel (geslacht), 2 delen (geslacht + soort) of 3 delen (geslacht + soort + cultivar).
Verordening 2017/2313/EU spreekt over 'botanische naam van de plantensoorten of taxa...' en facultatief de naam van de variëteit.

De botanische naam bij de letter A op het plantenpaspoort van een individuele plant is minimaal op geslachtsniveau, maar mag met de soort en ook cultivar/variëteit worden uitgebreid.

Zorg dat u de juiste botanische naam gebruikt. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

Ik verwerk meerdere geslachten in één product/handelseenheid. Welke botanische naam gebruik ik?

We kennen als producten zogenaamde 'arrangementen'; bijvoorbeeld bakjes met meerdere plantengeslachten, ‘hanging baskets’ etc.  In die gevallen mogen er op één plantenpaspoort meerdere geslachtsnamen vermeld worden. Het plantenpaspoort is dan op die bak, of aan die basket is bevestigd.

We kennen als producten ook zogenaamde 'mixen'. Bijvoorbeeld een tray met gemengde cactussen of orchideeën. In die gevallen mag de familienaam (bijvoorbeeld Cactaceae of Orchidaceae) gebruikt worden, in plaats van alle geslachten te noemen. Let wel: niet alle lidstaten accepteren deze werkwijze. Informeer altijd bij uw klant of dit wordt geaccepteerd.

Als in een handelseenheid meerdere geslachten aanwezig zijn, mogen ook meerdere familienamen gebruikt worden op het plantenpaspoort. Denk bijvoorbeeld aan een handelseenheid met cactussen en succulenten, die bestaat uit geslachten behorend tot de CactaceaeCrassulaceae en Euphorbiaceae. Er moeten dan ook werkelijk planten behorend tot de genoemde families in de handelseenheid aanwezig zijn. Let wel: ook hier geldt dat  sommige lidstaten slechts één botanische naam per plantenpaspoort toestaan. Informeer altijd bij uw klant of dit wordt geaccepteerd.

Bij producten die geënt zijn, gebruikt u de botanische naam van het bovenste deel. Ook als het onderste deel een andere botanische naam heeft.

Mag een plantenpaspoort handgeschreven zijn?

Ja dit mag onder de volgende voorwaarden:

 1. Het sjabloon is geprint met de EU vlag, letters A, B, C en D, het woord Plant Passport en eventueel een kader. Hierbij zijn de juiste vlakken open om ingevuld te kunnen worden.
 2. De tekst is in blokletters geschreven
 3. Deze werkwijze is opgenomen in de Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort
Wat moet ik regelen om zelf mijn plantenpaspoort aan te mogen brengen?

Let op, alleen een plantenpaspoort autoriseren is niet voldoende. Lees: Wat is een plantenpaspoortautorisatie? voor alle voorwaarden.

Voor het zelf aanbrengen van een plantenpaspoort kan Naktuinbouw u autoriseren. Vul het aanvraagformulier Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort digitaal in en stuur het ons per e-mail toe. Zorg ervoor dat u de juiste voorbeelden van de gebruikte plantenpaspoort uitingen (bv. hoes, steeketiket, etc.) als bijlagen meestuurt. Dit mag een foto zijn van de vorm waarin u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Zorg ervoor dat deze duidelijk in beeld zijn. Zo kunnen wij de gegevens van het plantenpaspoort controleren. Ook moet het duidelijk zijn op welke producten u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Bijvoorbeeld een foto van het steeketiket, tray of hoes.

Gebruikt u plantenpaspoorten die hetzelfde zijn, maar is alleen de botanische naam (bij A) anders? U hoeft dan niet elke naam aan ons voor te leggen. Controleert u dan zelf of de naam die u wilt gaan gebruiken juist is. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

U wordt door Naktuinbouw geautoriseerd na het doorlopen van de volgende stappen :

 1. Verificatie van de door u opgegeven informatie bij de aanvraag
 2. De keurmeester uw bedrijf heeft bezocht en heeft geconstateerd dat u aan alle voorwaarden voldoet
 3. Beoordeling van de plantenpaspoort voorbeelden die u wilt gaan gebruiken

Voor het volledig invullen van de autorisatie is ook het fytosanitair registratienummer en het Naktuinbouw relatienummer nodig. Zorg er dus voor dat u deze klaar hebt liggen.

Hoe kan mijn afnemer zien dat mijn planten aan de extra eisen vanwege Bemisia voldoen?

Planten die aan de eis voldoen zijn herkenbaar aan een Plant Passport-PZ met een specifieke code. Door deze code is voor iedereen duidelijk dat de planten geschikt zijn voor beschermde gebieden met de Bemisia-eis. Er zijn twee codes beschikbaar, namelijk: de EPPO code: 'BEMITA' en de wetenschappelijke naam: 'Bemisia tabaci

Wie bepaalt het percentage van bemonstering en wat is het percentage ?

In de huidige wetgeving staat beschreven dat een lidstaat jaarlijks 20% van binnenkomende importzendingen moet aanhouden en toetsen op de aanwezigheid van ToBRFV. Voor origine China en Israel heeft de EU bepaald dat vanaf 2-11-2021 respectievelijk 100% en 50% van de zendingen bemonsterd moet worden. De NVWA bepaalt hoe het percentage bepaald en ingesteld wordt.

Wat is de doorlooptijd van de monstername en het onderzoek?

De doorlooptijd van toetsing zal ongeveer 3 weken bedragen en dit kan nog oplopen wanneer er pieken in het aanbod zijn. De monstername en het laboratoriumonderzoek komen voor rekening van de importeur. Bij een positieve toetsuitslag zal de doorlooptijd van de toetsing langer zijn, omdat de NVWA ter bevestiging een tweede toets dient uit te voeren.

Wat zijn de gevolgen van een positieve testuitslag?

Indien de bevestigingstoets (NVWA) op bijvoorbeeld een partij tomatenzaad uitwijst dat die partij positief is voor ToBRFV, heeft dat gevolgen voor alle partijen tomatenzaad die onder hetzelfde fytosanitair certificaat vallen. De toets geeft immers aan dat dit certificaat ten onrechte is afgegeven. Het gevolg hiervan is dat met ingang van 15 juli 2021 alle partijen tomatenzaad die vallen onder het bemonsterde fytosanitair certificaat geretourneerd, vernietigd of afzonderlijk getoetst moeten worden

Mag ik zelf het monster nemen?

Ja, of u nu een beëdigd monsternemer in huis heeft, of niet, u mag tijdens de importinspectie zelf het monster nemen. Echter alleen onder toezicht van de keurmeester van Naktuinbouw, die u waar hij of zij dat nodig acht van aanwijzingen voorziet.

De keurmeester is wat later, en heeft doorgegeven dat er bemonsterd moet worden, kan ik nu zelf alvast het monster uit de partij halen?

Nee u kunt alleen zelf bemonsteren wanneer de keurmeester aanwezig is, en onder toezicht u akkoord heeft gegeven om de handelingen uit te voeren.

Ik heb zelf het monster genomen, en met mijn apparatuur afgemeten hoeveel zaden er bemonsterd zijn, toch krijg ik een melding dat ik tekort zaden heb bemonsterd, klopt dat wel?

Het Naktuinbouw Laboratorium kan natuurlijk vanwege strikte protocollen, de aantallen op een andere manier bepalen dan u dat op uw bedrijf kunt doen. Dit kan voor kleine verschillen zorgen. Zorg er daarom ook voor dat u altijd een klein % meer zaad bemonsterd. Dit om  vertraging te voorkomen.

Ik heb een melding gehad dat er te weinig zaad is bemonsterd, welke gevolgen heeft dit?

Wanneer het laboratorium te weinig zaden vaststelt in het monster  dient er een extra monster genomen te worden. Indien u zelf het monster heeft genomen zal u verzocht worden om tijdens de aanwezigheid van een Naktuinbouw keurmeester het tekort aan te vullen, het laboratorium zal pas met de toets beginnen als de benodigde hoeveelheden aanwezig zijn.
U kunt bij een gering tekort ook kiezen om de toets doorgang te laten vinden, maar u kunt dan geen rechten ontlenen aan de uitslag. Die kan dan niet gelden als exportdekking.

De keurmeester heeft gecoat zaad bemonsterd, wat moet ik nu doen?

Als de keurmeester ervoor kiest om gecoat zaad te bemonsteren, heeft u tijdens de importinspectie de gelegenheid gekregen om aan te tonen dat het zaad gecoat is, en uitgezonderd is van bemonstering. Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid, zal het monster alsnog getoetst worden.
Aantoonbaar gecoat zaad zullen we niet bemonsteren en onderzoeken.

Hoe wordt bepaald welke partij bemonsterd moet worden?

Het CLIENT import systeem bepaalt voor elke aangifte per gewasregel of er wel/niet bemonsterd moet worden op basis van een door de NVWA ingesteld percentage. Per fytosanitair certificaat wordt vervolgens bepaald of er wel/niet bemonsterd moet worden. Mochten er in één aangifte meerdere regels, van hetzelfde fytosanitair certificaat geselecteerd worden dan wordt er maar één monster genomen. De zwaarste partij van dat fytosanitair certificaat wordt dan bemonsterd.

Ligt de keuze welke partij bemonsterd wordt bij de keurmeester?

Nee, het systeem CLIENT import selecteert de productregel in CLIENT import. Per fytosanitair certificaat wordt dan wel/niet bemonsterd. 

Kan ik meerdere regels in CLIENT import aanmaken?

Ja, maar de selectie wel/niet bemonsteren vindt plaats op het niveau van het fytosanitair certificaat. Bij meerdere regels in CLIENT import, met hetzelfde fytosanitair certificaatnummer wordt er dus geen onderscheid gemaakt tussen de regels. Het geslacht van de bemonsterde zaden van het gehele fytosanitaire certificaat wordt vastgelegd. Dus in geval van een monster in het tomatenzaad worden alle tomatenzaden van dit fytosanitair certificaat vastgelegd.

Wordt de zending vastgelegd als er bemonsterd wordt?

Ja, de basis voor de vastlegging is het fuytosanitaire certificaat. Dus in geval van een monster in het tomatenzaad worden alle tomatenzaden van dit fytosanitair certificaat vastgelegd.

Mag ik handelingen aan de vastgelegde partijen?

Nee, er mogen geen handelingen verricht worden aan partijen die zijn vastgelegd.

Kan de bemonsterde partij niet in CLIENT import worden vrijgegeven en op blokkadeformulier vastgelegd worden?

Nee, want als de partij onverhoopt positief getest wordt staan de verkeerde gegevens in de systemen. Dat is niet de bedoeling. Ook kan dan bv de notificatie aan het derde land niet meer gemaakt worden.

Kunnen de niet bemonsterde partijen niet vrijgegeven worden met een blokkadeformulier?

Nee, het is niet mogelijk om niet bemonsterde partijen uit hetzelfde fytosanitair certificaat (of aangifte) vrij te geven via een blokkadeformulier.

Kan Naktuinbouw niet coulanter omgaan met deze regels?

Nee, Naktuinbouw voert de inspecties uit op basis van instructies van de NVWA die gebaseerd zijn op Europese wetgeving.

Mijn aangever krijgt een bevestiging van de bemonstering, maar wij zijn de importeur, kunnen wij ook een bevestiging van de bemonstering krijgen?

Nee, voor Naktuinbouw is de aangever of agent (tussenpersoon) die een importeur gebruikt de aanvrager van de importinspectie.

De keurmeester moet veel uitzoeken bij import, is er geen Naktuinbouw instructie die we kunnen inzien om het proces te versnellen?

Nee, Naktuinbouw heeft voor dit specifieke proces geen instructie beschikbaar voor de bedrijven. Die voor de keurmeesters is een intern document en niet voor de bedrijven.

Er is een partij bemonsterd die gecoat is, hoe kan dit gecorrigeerd worden?

In principe zijn gecoate zaden uitgezonderd van de verplichte monstername.
Het kan zijn dat de keurmeester twijfelt of de partij wel of niet gecoat is, u wordt als importeur dan gevraagd aan te tonen dat het product gecoat is. Bij twijfel kan de keurmeester besluiten de partij toch te bemonsteren, wanneer u bijvoorbeeld niet kunt aantonen dat het product gecoat is. Wanneer de partij bemonsterd is, is correctie niet meer mogelijk. De partij volgt dan het reguliere proces, ons laboratorium kan de toets gewoon uitvoeren.

Wij importeren alleen geprimed zaad, kan dit ook niet uitgezonderd worden van de verplichte monstername?

Nee, het primen van zaad heeft geen aantoonbare invloed op de aanwezigheid van het organisme, of op de uitvoering van en het resultaat van de laboratoriumtoets die bij Naktuinbouw wordt uitgevoerd.

Aan wie wordt de monstername in rekening gebracht?

De aangever is voor Naktuinbouw de opdrachtgever en ontvangt de factuur voor de importinspectie dus ook voor deze monsternames.

Wie krijgt de uitslag van de monsternames?

De Uitslagen worden verstuurd aan de aangever en aan het, in ons systeem staande, e-mailadres van de inspectielocatie.

Kan er extra informatie op de uitslag gezet worden, zoals bv een AWB?

Nee, dat is niet mogelijk. De link naar de zending is het monsternummer en het lot- en/of  batchnummer.

Ontvangen we ook de lab attest om die te kunnen gebruiken als exportdekking?

Ja, bij de uitslagbrief zit de attest als bijlage. Deze attest kan voor betreffende lot/batchnummer gebruikt worden als exportdekking.

Wij importeren 100 zakjes van 7 gram, op het fytosanitair certificaat staat 700 gram, maar dit valt toch buiten de bemonstering?

Nee, in eerste instantie is het fytosanitair certificaat leidend, 700 gram wordt gezien als 1 partij.
Indien u de beschikking heeft over een duidelijke paklijst met 100 x 7 zakjes van verschillende batches(rassen) kan dit voor u een uitkomst bieden, en hoeft de keurmeester misschien niet te bemonsteren. Enkel en alleen een doos met meerdere zakjes erin geven geen aanleiding om de partij anders te zien dan het fytosanitair certificaat aangeeft.

De keurmeester wil inzicht in de paklijst met variëteiten. Ik wil die niet delen, moet dit toch?

Wanneer u meerdere rassen importeert op één fytosanitair certificaat, maar dit certificaat toont één enkel gewicht van een gewas, en geen rassen, dan kan een paklijst uitkomst bieden. Voorwaarden aan de paklijst zijn wel dat er:
    a; duidelijk zichtbaar is dat het meerdere rassen betreft,
    b; niet alleen bestaat uit partijnummers maar ook ras gegevens
    c; de paklijst op enige manier aan de zending te koppelen is (bijvoorbeeld door het noemen   van het fytosanitair certificaat nummer)

Waarom vraagt Naktuinbouw om een paklijst met variëteiten? De keurmeester kan ons toch vertrouwen op de verschillende batchnummers die de zending heeft?

Er zijn twee redenen waarom Naktuinbouw inzicht wil hebben in de paklijst met rassen/variëteiten. Ten eerste omdat Naktuinbouw bij een audit moet kunnen aantonen dat de beslissingen zijn gebaseerd op feiten. Batchnummers aan zakjes in een doos geven geen garantie dat dit verschillende rassen of partijen betreffen. Dit zouden ook utility en purpose nummers kunnen zijn, die puur voor intern bedrijfsgebruik zijn bedoeld maar waar nog steeds sprake is van hetzelfde oogstmoment van één ras. De tweede reden is dat we dit bij alle bedrijven aanhouden, om een uniforme en heldere werkwijze bij de importbemonstering te bewerkstelligen, om zo voor u te voorkomen dat we verschillend handelen.

Waarom heeft de keurmeester een mengmonster genomen van meerdere batches of rassen?

U heeft tijdens de importinspectie de gelegenheid om aan te tonen dat de geïmporteerde zending uit meerdere rassen bestaat. Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van deze gelegenheid wordt het monster alsnog getoetst. Ook als de keurmeester volgens u een mengmonster heeft genomen van meerdere rassen. Aantoonbaar meerdere rassen zullen wij niet in een mengen in een bemonstering.

Wat zijn de kosten voor een exportinspectie?

Er geldt een jaarlijkse bijdrage zodra er meer dan twee bezoeken hebben plaatsgevonden. Daarnaast geldt voor elk bezoek een basistarief en met bijbehorend een tarief per inspectieminuut. Zodra een certificaat wordt opgemaakt in e-CertNL rekent de NVWA een bijdrage voor het gebruik van het systeem. Dit wordt door Naktuinbouw maandelijks (achteraf) gefactureerd.

Hoe kan ik Naktuinbouw machtigen om mee te kijken in onze aanvragen? Dit om goede ondersteuning te bieden.
 1. Ga naar deze pagina op de website van RVO
 2. Klik op > registeren en beheren
 3. Log in middels e-herkenning:
         Let op: het kan dat bij het doorlopen van de machtiging een pop-up de voortgang blokkeert. Verwijder deze dan eerst.
 4. Klik op iemand machtigen
 5. Klik op tabblad ‘Zoek nieuwe relatie’.
 6. Voer KvK-nummer 41150707 in en druk op zoek. Zodra Naktuinbouw in beeld komt, druk dan op het plusje.
         Druk op volgende.
 7. Klik op tabblad ‘Kies nieuw onderwerp’.
 8. Kies middels het uitrolscherm voor ‘Exportcertificaat’ en voeg dan de juiste sector toe.
 9. Klik op volgende.
 10. Klik op volgende.
 11. Ga akkoord met de machtiging en algemene voorwaarden en druk op verstuur.
Model 2: welke velden moeten aanvullend ingevuld worden?

De opmaak van model 2 wijkt op een aantal punten af van model 1.

 • Tabblad zending: het eigen invoicenummer (factuurnummer) moet ingevuld worden.
 • Tabblad orderregel: vul hier de inspectiedatum in. Als er meer inspectiedata zijn dan extra orderregels aanmaken. Er kan maar één datum per orderregel ingevuld worden.
 • Tabblad documenten: Voordat het fytosanitair certificaat geactiveerd kan worden moet op tabblad documenten het tabblad keuzevelden opengeklapt worden en daar de waarmerkdatum ingevuld worden. Daarna kan te fytosanitair certificaat geactiveerd worden.
De landeneis komt niet overeen met de permit/invoervergunning. Wat moet ik doen?

Wijkt de invoervergunning (permit) uit het ontvangende land af van de landeneis? Zijn er verschillen dan dient u een Instructie Voor Invoervergunning (IVI) aan te vragen bij de NVWA.  Als de bemonstering voorkomt uit een eis vanuit een permit dient u, voordat u een Instructie Voor Invoervergunning (IVI) aanvraagt, zelf na te gaan of er een toets beschikbaar is bij een erkend laboratorium (Laboratorium van Naktuinbouw, BKD of bij het NIVIP). Zie exportbemonstering aanvragen

Er staat in de invoervergunning (permit) een eis voor een verplichte toets(uitslag). Hoe werkt dit?

Als de bemonstering voorkomt uit een eis vanuit een permit dient u, voordat u een Instructie Voor Invoervergunning (IVI) aanvraagt, zelf na te gaan of er een toets beschikbaar is bij een erkend laboratorium (Laboratorium van Naktuinbouw, BKD of bij het NIVIP). Zie exportbemonstering.

Hoe kan ik zien of al mijn aangeboden certificaten zijn gewaarmerkt en dus elektronisch zijn verstuurd?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. In het overzichtsscherm van e-CertNL staan alle aanvragen. In de kolom ‘status’ is zichtbaar of het certificaat gewaarmerkt of verstuurd is. (Digitaal verstrekt - de documenten zijn gereed en staan klaar voor het importerende land ter beoordeling / Digitaal ontvangen - de documenten zijn door het importerende land ontvangen en worden beoordeeld / Digitaal akkoord - het importerende land heeft de documenten geaccepteerd).
 2. In de bedrijfsgegevens aangeven dat er een e-mail verstuurd wordt als een fytosanitair certificaat gewaarmerkt is.
 • Klik op ‘bedrijfsgegevens’ in het startscherm van de e-CertNL applicatie
 • Klik op tabblad ‘rollen en rechten’
 • Vink bij kopje ‘meldingen ontvangen bij de optie “’documenten opgemaakt en gewaarmerkt’ aan. De mail wordt dan verstuurd naar de opgegeven e-mailadressen.
Hoe kan ik een elektronisch import certificaat oproepen en koppelen aan mijn re-export aanvraag?

Dit kan via de bedrijfsgegevens in e-CertNL onder kopje elektronische certificaten. Dit op basis van het certificaatnummer, land van afgifte en de datum van afgifte. 

Er wordt nog gewerkt aan een instructie. Deze plaatsen we hier zodra deze beschikbaar is.

Hoe kom ik aan het elektronische import certificaat uit Traces met de tekst (waarmerk): ‘issued conformed to the original’?

Dit kan via de bedrijfsgegevens in e-CertNL onder kopje elektronische certificaten. Dit op basis van het certificaatnummer, land van afgifte en de datum van afgifte. 

Er wordt nog gewerkt aan een instructie. Deze plaatsen we hier zodra deze beschikbaar is.

Kan ik een koppeling maken tussen het bedrijfssysteem en e-CertNL?

Het is mogelijk het eigen ERP-systeem te koppelen aan e-CertNL (Berichtenboek). Dit kan op diverse niveaus. Informatie hierover is terug te vinden op de site van Floricode. Voor elektronisch certificeren zijn er een aantal aanpassingen noodzakelijk. 

Ook is het mogelijk om alleen de orderregel-gegevens in e-CertNL in te lezen. Dit kan via het uploaden van een CSV-bestand. Een bestaande aanvraag kan dan gekopieerd worden en de orderregel-gegevens kunnen dan ingelezen worden. Het CSV-bestand bestaat onder andere uit data die uit het bedrijfseigen systeem gehaald worden. De handleiding hiervoor staat op de site van e-CertNL. 

Als gevolg van de invoering van elektronisch certificeren zijn de waardes in e-CertNL veranderd. Hoe kan ik mijn csv bestand hierop aanpassen?

De handleiding voor het aanmaken en/of aanpassen van csv-bestanden staat op de e-CertNL site beschreven.  Een aantal vrije tekstvelden zijn, als gevolg van de invoering van elektronisch certificeren) pickup lijstjes geworden. Klik hier voor de nieuwe waardes.  Gebruikers van het berichtenboek moeten hiervoor wel een aanpassing doen. 

  

Als gevolg van elektronisch certificeren moet ook de koppeling met het eigen systeem (berichtenboek) aangepast worden. Wat veranderd er?

De beschrijving van de nieuwe velden voor de berichtenboekgebruikers (webservice) is beschreven op de e-CertNL  site. 

Hoe kan ik, of mijn leverancier, in een register worden opgenomen?

Per type register is de werkwijze iets anders.

a) Registers op basis van veldkeuringen in register:
De leverancier dient bij zijn partijaangifte bij Naktuinbouw (via mijnNaktuinbouw) aan te geven dat hij in het register wil worden opgenomen. Naktuinbouw neemt dit mee tijdens de veldkeuringen en geeft de NVWA door welke bedrijven in het register opgenomen mogen worden.

b) Registers op basis van labtoetsen:
De leverancier dient een exportbemonstering aan te vragen. Op het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden of opname in het register een wens is Aanvragen exportbemonstering.