Bestuurlijke organisatie

Naktuinbouw is een stichting, een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Een stichtingsbestuur en drie sectorbesturen vormen het bestuur.

De financiering van Naktuinbouw

Naktuinbouw werkt volgens het kostenmaker-kostendrager-principe. Dat betekent dat alle inkomsten komen uit tarieven voor keuringen/inspecties, die rassen laten onderzoeken of die opdrachten voor laboratoriumwerkzaamheden geven. De kosten worden doorberekend op basis van het zogenaamde 'kostenmaker/kostendrager-principe'. Naktuinbouw ontvangt geen financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). In totaal gaat er bij Naktuinbouw 26 miljoen euro per jaar om. 

Wij verantwoorden ons aan het ministerie

Voor onze wettelijke taken zoals het keurings- en inspectiewerk en rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek leggen wij periodiek verantwoording af aan de minister van EZ. Deze wettelijke taken zijn opgenomen in de Zaaizaad- en plantgoedwet, de Plantenziektewet en in de algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Naast het Nederlandse recht is ook de Europese wetgeving op ons werk van toepassing.

Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit zes leden en een voorzitter. De minister van EZ benoemt de voorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur en van de sectorbesturen. De voorzitter is niet gebonden aan brancheorganisaties uit de tuinbouwsector (zie onder Het sectorbestuur). Een bestuurssecretaris staat het stichtingsbestuur en de sectorbesturen bij.

Leden van het stichtingsbestuur

Het sectorbestuur

Het sectorbestuur bloemisterijgewassen, het sectorbestuur boomkwekerijgewassen en het sectorbestuur groentegewassen ondersteunen het stichtingsbestuur. Ieder sectorbestuur benoemt elk twee leden voor het stichtingsbestuur. Dit kunnen leden  zijn uit het sectorbestuur zelf of van buiten het bestuur. Het sectorbestuur kijkt hierbij naar de bestuurlijke kwaliteiten.

De bestuursleden uit de sectorbesturen zijn rechtstreeks benoemd door brancheorganisaties uit de tuinbouwsector, zoals: LTO Nederland, Plantum, Anthos, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Nederlandse gemeenten / openbaar groen (Vereniging Stadswerk), de groenvoorzieners en hoveniers (VHG) en de veilingen (VBN).

De sectorbesturen richten zich op het hele werkveld van Naktuinbouw: keuringen, rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek en de laboratoriumactiviteiten. Dit bestuur bespreekt met name de financiering van de werkzaamheden. Deze worden in een begroting met tariefvoorstellen aan de minister van EZ voorgelegd. Ook vormen de besturen het klankbord van de bij wet bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven. Zo is er een breed draagvlak voor onze activiteiten en een nauwe betrokkenheid van de sector plantaardig teeltmateriaal.

Leden sectorbesturen:

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Groentegewassen

De adviescommissies

Een groot aantal adviescommissies vormt een klankbord voor het management van Naktuinbouw. De leden van de adviescommissies werken in productie/handel van teeltmateriaal, veredelingsbedrijven en laboratoria. Zij werken bij bedrijven in de sectoren of in andere de tuinbouw gerelateerde bedrijven, op onderzoeksinstituten, universiteiten of brancheorganisaties. De hoofden van onze afdelingen Keuringen, Rassenonderzoek en Laboratoria zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de commissies.

Leden adviescommissies