PSI inspectie vaste planten

Wanneer u vaste planten exporteert naar de Verenigde Staten en Canada moet u aan extra eisen voldoen. Hiervoor wordt een ‘Pre-Shipment Inspection’ (PSI) uitgevoerd.

Procedure

Als u gebruik wilt maken van PSI inspecties bij de export naar Canada of de Verenigde Staten dan moet de Inspectielijst PSI zendingen of de Inspectielijst PSI zendingen (invriezen) voor het begin van de inspectie ingevuld klaarliggen. Er mogen alleen partijen worden aangeboden die een door Naktuinbouw gegenereerd partijnummer hebben. Dit unieke partijnummer moet zichtbaar aan de kratten bevestigd worden. De unieke partijnummers op de Inspectielijst en die aan de kratten zijn dan gekoppeld.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot keuring op grondvrijheid voor export naar Japan. Als u hier gebruik van wilt maken dan moet de Inspectielijst grondvrij of de Inspectielijst grondvrij (invriezen) voor aanvang van de inspectie ingevuld klaarliggen. Tijdens elke inspectie moet ook de afkeuringenlijst export ter inzage en invulling voor keurmeester klaarliggen. De genoemde lijsten zijn op te vragen bij team Administratie keuringen.

U doet online partijopgave bij Naktuinbouw

Dit kan via dit online portaal. Klik hier om naar het portaal voor partijopgave te gaan. U heeft de keuze om direct online partijopgave te doen (voorkeur) of uw partijen in een Excel aan te leveren. In het laatste geval download u het sjabloon vanaf het portaal. Hier vindt u de Gebruikershandleiding partijopgave Naktuinbouw voor het gebruik van het portaal.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Vragen?