Elektronisch certificeren (e-Phyto)

Het streven was dat Nederland vanaf 1 juli 2022 elektronische fytosanitaire certificaten voor snijbloemen en Gr&Fr zou gaan uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk (VK). De NVWA en de keuringsdiensten zijn druk bezig om deze aanpassing van het certificeringsproces in te regelen. De aanpassingen voor het ontvangen van digitale fytosanitaire importcertificaten wordt hierin ook meegenomen. Vanaf 1-7-2022 zou Nederland dan klaar voor elektronische uitwisseling van fytosanitaire certificaten. Nu VK de wijzigingen van 1-7-2022 heeft uitgesteld is het nog niet duidelijk welke gevolgen dat heeft voor de totale implementatie van elektronisch certificeren. Gaat dit proces door of wordt dit ook verplaatst?
Hieronder de veranderingen die zullen plaatsvinden als gevolg van elektronisch certificeren.

 

Laatste update: 3-5-2022

Vraag en antwoord elektronisch certificeren

IMPORT

Sommige derde landen gebruiken nu al elektronische certificaten voor zendingen naar de EU. Indien een land toestemming heeft van de EU, dan kunnen onze keurmeesters dit certificaat digitaal oproepen in ons systeem. De aangever kan in zijn CLIENT import aangifte het digitale fytosanitaire certificaat aan de aangifte koppelen op basis van het nummer, datum en jaar van afgifte en het land van afgifte. Er is dan geen papieren certificaat meer nodig bij de zending. De verdere afhandeling van de inspectie verandert niet. De afhandeling van het kopie conform maken van het elektronische certificaat staat hieronder bij re-export beschreven.

EXPORT

Hierbij geldt dat er rondom de exportinspectie niets verandert. Alleen het certificeringsproces wordt anders. Een andere manier van inspecteren is dus niet aan de orde door elektronisch certificeren. Er dient gewoon een exportinspectie uitgevoerd te worden waarna het certificaat wordt gewaarmerkt. Dit gebeurt alleen niet meer door een papieren certificaat te voorzien van handtekening en stempel. Uiteraard kan er ook gekozen worden om op een ander tijdstip het fytosanitair certificaat op afstand te waarmerken als dat logistiek beter past. Er hoeft geen papieren fytosanitair certificaat met de zending mee. Het fytosanitair certificaat wordt elektronisch verstuurd naar de NPPO van het ontvangende land.
De NVWA maakt met derde landen bilaterale afspraken over elektronische uitwisseling van fytosanitaire certificaten. De implementatie vindt dus gefaseerd plaats.

RE-EXPORT

Binnen dit proces zitten de grootste wijzigingen omdat we te maken krijgen met vier stromen.

 

 

 

 

 

 

 

 • Het importcertificaat is op papier, het re-exportcertificaat wordt elektronisch verstuurd (import=papier / re-export=elektronisch)
  Het papieren importcertificaat wordt kopie conform gestempeld en kan in de e-CertNL aanvraag geüpload worden en worden toegevoegd aan de aanvraag. Het wordt daarmee een bijlage bij het elektronische fytosanitaire certificaat.
 • Het importcertificaat is elektronisch binnengekomen, het re-exportcertificaat wordt op papier verstuurd (import=elektronisch / re-export=papier)
  Het elektronische certificaat kan geprint worden en kan op verzoek kopie conform gestempeld worden. Het wordt  dan net als het huidige proces bij  het papieren fytosanitaire certificaat gevoegd en gaat mee met de zending.        
 • Het importcertificaat is elektronisch binnengekomen, het re-exportcertificaat wordt elektronisch verstuurd (import=elektronisch / re-export=elektronisch)
  Het uiteindelijke doel. Het elektronische certificaat kan opgeroepen worden in e-CertNL (op basis van het nummer, datum en jaar van afgifte en het land van afgifte) en bij de exportaanvraag worden gevoegd.
 • Het importcertificaat is op papier, het re-exportcertificaat wordt op papier verstuurd (import=papier / re-export=papier)
  Dit betreft de huidige werkwijze.

Linken

Vragen?