Leden bestuur

Het bestuur van Naktuinbouw wordt benoemd door de sectorraden. De voorzitter van het bestuur is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) benoemd, onafhankelijk en waarborgt vanuit deze status een evenwichtige besluitvorming. De voorzitter zit zowel het bestuur als de sectorraden voor. Het bestuur wordt bijgestaan door de secretaris.

Het op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 vereiste toezicht door de minister van LNV wordt namens deze uitgeoefend door de heer ir. M. Valstar.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

NaamFunctieAfgevaardigd namens de sectorraad
Mevr. A.M.A. van Ardenne – Van der HoevenVoorzitter 

ing. W.J.J. Nijssen

Vice-voorzitter

Bloemisterijgewassen
ir. R.G. VeenenbosBestuurslidBloemisterijgewassen
J.W.J. van LeeuwenBestuurslidBoomkwekerijgewassen
mr. H. WesterhofBestuurslidBoomkwekerijgewassen
H.T. Bemelmans MBABestuurslidGroentegewassen
dr.ir. N.P. LouwaarsBestuurslidGroentegewassen