Lees voor

Terug naar overzicht

Nieuwe ZE-PCR toetsen voor tomaat, paprika en aubergine

Publicatiedatum: 29 mei 2024

We ontwikkelden twee nieuwe toetsen voor de detectie van Xanthomonas ‘bacterial spot’ pathogenen (tomaten, paprika en aubergine) en Pseudomonas syringae pv. tomato (tomaat).

Er bestaan momenteel uitplaatprotocollen voor het testen van zaden op Xanthomonas ‘bacterial spot’ pathogenen (tomaat, paprika en aubergine) en Pseudomonas syringae pv. tomato (tomaat). De uitplaatmethode leidt echter vaak tot ongeldige resultaten, door overgroei bij 'vieze' monsters. Daarom is een pre-screeningmethode voor beide pathogenen geïmplementeerd. Deze is snel en betrouwbaar en is minder gevoelig voor saprofyten.

Deze testen kunnen op tomatenzaden worden uitgevoerd als een combi-test met de ZE-PCR die al beschikbaar is voor Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

Snelle DNA-screening aanwezigheid ziekteverwekkers

Waar uitplaattoetsen bestaan uit meerdere testen die elkaar opvolgen en daardoor tijdrovend zijn, is de ZE-PCR een snelle voorscreening. Deze PCR voeren we rechtstreeks op het zaad uit.

Met de ZE-PCR kan helaas geen onderscheid gemaakt worden tussen levende en dode pathogenen, maar is wel zeer geschikt als snelle voorscreeningsmethode.

Bacteriën

De species Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria, X. hortorum pv. gardneri, X. euvesicatoria pv. perforans en X. vesicatoria (vroeger gekend als het X. campestris pv. vesicatoria complex) veroorzaken necrotische vlekken op alle bovengrondse plantendelen en leiden tot aanzienlijke oogstverliezen, voornamelijk in tomaat en paprika.

Pseudomonas syringae pv. tomato veroorzaakt donkere vlekken op verschillende delen van tomatenplanten en kan leiden tot groeistoornissen en opbrengstverliezen in dit gewas.

Xanthomonas ‘bacterial spot’ ZE-PCR op aubergine-, paprika- en tomatenzaden

  • Test code: COMBIXVEPGQ100
  • Monster: 10.000 onbehandelde zaden
  • Tarief toets: € 285
  • Duur toets: 5 dagen

Combi Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas ‘bacterial spot’ en Pseudomonas syringae pv. tomato ZE-PCR op tomatenzaden

  • Test code: COMBICPXQ100
  • Monster: 10.000 onbehandelde zaden
  • Tarief toets: € 362
  • Duur toets: 5 dagen

Naktuinbouw Laboratoria ondersteunen de sector

We blijven de sector ondersteunen door nieuwe toetsen te ontwikkelen. Deze toetsen ondersteunen een juiste diagnose op planten met symptomen of helpen bij het controleren op en garanderen van vrijheid van bepaalde plantpathogenen.

Voor basisbedragen zie tarievenlijst 2024.

Terug naar overzicht