Lees voor

Terug naar overzicht

PCR-toetsen vervangen ELISA-toetsen

Publicatiedatum: 19 juni 2024

Vanaf de tweede helft van 2024 vervangen we geleidelijk de ELISA-toetsen op plantmateriaal door PCR-toetsen. De omzetting gebeurt per gewasgroep. Vanwege deze omzetting werken we aan een wijziging van de tariefstructuur.

We kiezen voor een uniforme toetsmethode

Zodra we alle virustoetsen voor een familie (of gewas) met PCR kunnen toetsen, kunt u de ELISA-toets hiervoor niet meer aanvragen. Door per familie van ELISA naar PCR over te gaan, is het voor iedereen duidelijk met welke uniforme methode we de toetsen uitvoeren.

Lees ook onze eerdere berichten over deze wijziging:

Potyvirus-toets vormt uitzondering

De Potyvirus-toets vormt voorlopig nog een uitzondering. Deze toets omvat een hele grote groep virussen. Daardoor is de ontwikkeling van een PCR-toets erg complex en duurt de ontwikkeling langer. Voor de Potyvirus-toets blijft nog steeds een apart monster nodig.

We wijzigen de tariefstructuur

We zijn ons ervan bewust dat de omzettingen van ELISA- naar PCR-toetsen consequenties hebben voor de toetstarieven. We werken daarom aan een nieuwe tariefstructuur. Zodra deze definitief is, maken we de nieuwe tarieven bekend. Daarna kunt u de ELISA-toets per gewas (of familie) niet meer aanvragen.

Naktuinbouw Laboratoria ondersteunt de sector

Om de sector te ondersteunen blijft Naktuinbouw Laboratoria nieuwe PCR-toetsen ontwikkelen. Deze toetsen ondersteunen een juiste diagnose op planten met symptomen of juist het controleren op en garanderen van vrijheid van bepaalde pathogenen.

Terug naar overzicht