Keuringen in het grensgebied van Vlaanderen

Publicatiedatum Nieuws: 18 maart 2021

Naktuinbouw kan per 18 maart 2021 (veld)keuringen uitvoeren voor uw percelen in Vlaanderen.

Op verzoek van bedrijven in de grensgebieden tekende Naktuinbouw een samenwerkingsovereenkomst met het Departement Landbouw & Visserij van het Vlaams Gewest in België.

Veldkeuring aardbei

Hierdoor kunnen we uw percelen in Vlaanderen meenemen in de kwaliteitskeuringen en hoeft u deze niet bij zowel Naktuinbouw als het Departement Landbouw en Visserij in Vlaanderen op te geven. Het gaat hier om RNQP’s die kunnen voorkomen in bijvoorbeeld asperge, plantui en softfruit gewassen.

Keuring op quarantaine-organismen in Vlaanderen

België kent in tegenstelling tot Nederland een aparte organisatie voor de controle op quarantaine-organismen, nl. het FAVV. Voor alles wat quarantaine organismen betreft dient u contact op te nemen met het FAVV. Mocht Naktuinbouw bij de kwaliteitskeuring van percelen in Vlaanderen een quarantaine-organisme aantreffen dan melden wij dit aan de FAVV.

Teeltaangifte doet u bij de keuringsdienst die de keuringen op uw percelen uitvoert

Het is belangrijk dat u uw percelen of delen van percelen met teeltmateriaal in Vlaanderen (ook) aanmeldt bij de keuringsdienst die uw andere percelen keurt. Is dit Naktuinbouw dan doet u dus bij ons ook de teeltaangifte voor de percelen in Vlaanderen. Wij vragen u om tussen 1 januari en 1 juni via mijnNaktuinbouw de aangifte te doen.

Kwaliteit-plus-systemen

Mogelijk voeren wij voor certificering van kwaliteit-plus-systemen als Naktuinbouw Select Plant of Naktuinbouw Elite al keuringen uit op uw percelen in het buitenland. Voor percelen in Vlaanderen kunnen we nu dus daar ook en tegelijkertijd de veldkeuringen op RNQP’s uitvoeren.

Keuringen in ANDERE grensgebieden dan Vlaanderen

Vanaf 2020 moeten bedrijven hun percelen of perceeldelen die in grensgebieden liggen aanmelden bij de Nationale autoriteiten van het land. Het kan dus zo zijn dat u teeltaangifte doet voor hetzelfde perceel bij zowel Naktuinbouw als bij de keuringsdienst in een andere EU-lidstaat.
Lees verder op de pagina Keuringen in grensgebieden.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de teamadministratie Keuringen via e-mail. U kunt ook contact opnemen met de keurmeester van Naktuinbouw die uw bedrijf bezoekt.