Toegankelijkheid website

Naktuinbouw wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Garanderen toegankelijkheid

Naktuinbouw wil graag ook voldoen aan de toegankelijkheidseisen waar de overheid aan moet voldoen. Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: wij gebruiken software die de toegankelijkheid test. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

We verwachten dat niet onze gehele website aan de eisen voldoet. Op dit moment kiezen wij ervoor niet volledig te inventariseren op welke onderdelen onze website nog niet voldoet. In 2022 gaan we aan de slag met een nieuwe website en dan zorgen we ervoor dat de (nieuwe) toegankelijkheidseisen direct in het ontwerp- en bouwproces worden meegenomen. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Naktuinbouw. Kies bij mijn vraag gaat over: 'Overig'.